Grensoverschrijdende samenwerking tilt SfB-standaard naar een nieuw niveau

11 / 04 / 2024

Buildwise, het Belgische innovatiecentrum voor de bouw, Ketenstandaard Bouw en Techniek, en digiGO hebben de handen ineengeslagen om samen te werken aan de realisatie van een gezamenlijk SfB-systeem.

Dit initiatief bouwt voort op de bestaande Nederlandse NL-SfB-standaard en symboliseert een belangrijke stap in de richting van grensoverschrijdende standaardisatie en efficiëntie.

Samenwerking België en Nederland

Deze samenwerking tussen onze Belgische en Nederlandse organisaties benadrukt het belang van uniforme methoden voor het beheer van functionele gebouwelementen, efficiënt informatiebeheer, consistente projectdocumentatie, en verbeterde communicatie en samenwerking. Het doel is ook om de optimalisatie van ruimtegebruik en -beheer te bevorderen.

BIM Event

Het recente, door Buildwise georganiseerde BIM-event in het Belgische Zaventem,  vierde de start van deze Nederland-België samenwerking. Het event trok bijna 250 deelnemers en was een duidelijk bewijs van de sector-brede steun voor dit initiatief. Met een uitgebreid programma dat zich richtte op de visie op BIM in België, inclusief essentiële voorwaarden voor een succesvolle digitalisering in de bouw, werd de verdere basis gelegd voor de samenwerking.

BENE-SfB

Dit is slechts het begin van een veelbelovende samenwerking tussen België en Nederland, gericht op de verder ontwikkeling van de BENE-SfB-standaard. Samen staan we sterker in onze missie om de bouwsector naar een hoger niveau te tillen.

Verbinden BIM initiatieven

Vanuit Nederland waren Pieter van Teeffelen (directeur digiGO) en Radboud Baayen (Manager Standaardisatie Ketenstandaard) aanwezig om het belang van de samenwerking kracht bij te zetten.

Pieter van Teeffelen heeft een presentatie gegeven over de wijze waarop Nederland de verschillende BIM initiatieven verbindt. Zowel digiGO als regieorganisatie, de verschillende standaardisatieorganisaties,  als het digitaal stelsel voor de gebouwde omgeving (DSGO) werden hier belicht.

Tabel 1

Als eerste stap is een gezamenlijke publicatie beschikbaar van de BENE-SfB Tabel 1 op niveau 1 en 2. De overige niveau’s worden in de loop van het jaar uitgewerkt om een volledig gezamenlijke tabel 1 te kunnen publiceren. Uiteindelijk is het doel een gezamenlijke SfB methodiek voor Nederland en België te kunnen aanbieden aan de markt.

Delen