Gebruik van de “dubbele punt”

28 / 09 / 2021

In nauwe samenwerking met de softwarehuizen en de BNB  is een oplossing gerealiseerd voor de flexibeler verwerking van kenmerken waardoor leesbaarheid van specificaties en bestekken wordt vergroot.

In overleg met de gebruikers, vertegenwoordigd in de BNB en de softwarehuizen CAD & Company, De Twee Snoeken, Duncan, KUBUS en ZeeBoer, is het gebruik van de dubbele punt (“: ”) aangepast.
Hierdoor is het nu mogelijk om op veel plaatsen zonder een dubbele punt “: ” te werken.

Overzicht hoe wordt omgegaan met het “: ” (dubbele punt spatie)

Daarnaast zijn er verschillende waarden, waarbij er altijd een dubbele punt wordt verwacht.  Een samenvatting hiervan op 1 A4 is te downloaden via deze link.

Tot slot. Alle softwarehuizen hebben een beschrijving gemaakt waarin de gewijzigde werking van de software in combinatie met het gebruik van de dubbele punten is verwoord.

Wij vertrouwen erop dat met het invullen van deze wens de leesbaarheid van de bestekken verbetert.

Delen