Fabrikanten Rendez-Vous 2022

14 / 04 / 2022

Dinsdag 5 april ontvingen wij 40 fabrikanten in "levenden lijve" in onze eigen Ketenstandaardzaal in Ede voor de eerste Fabrikanten Rendez-Vous.

Dinsdag 5 april ontvingen wij 40 fabrikanten in “levenden lijve” in onze eigen Ketenstandaardzaal in Ede voor de eerste Fabrikanten Rendez-Vous.

Na een korte introductie van directeur Rien Wabeke werden de toehoorders door de DICO-, ETIM-  en STABU- adviseurs (Jos Hebing, Gabi Jongste en Radboud Baayen) geüpdatet over de belangrijkste ins-en outs en ontwikkelingen met betrekking tot de standaarden.

Na de koffiebreak gingen de fabrikanten samen met onze relatiemanagers Mario Renes, Rob Noordberger en Gert Koutstaal aan de slag met een aantal stellingen waaruit wij mooie conclusies kunnen trekken.

Hieronder een selectie van bevindingen:

  • Er is behoefte aan het delen van praktijkvoorbeelden van het implementeren van de standaarden, inclusief de impact dat dit heeft op de informatiesystemen.
  • Het is belangrijk om te werken met goede brondata voor zowel intern als extern gebruik
  • Fabrikanten willen versteld digitaliseren, maar vinden dat de implementatiepartners onvoldoende voorbereid zijn om snel te upgaden of updaten.
  • Fabrikanten hebben ‘munitie’ van ons nodig om het belang van standaardisatie en onze standaarden binnen de eigen organisatie te kunnen ‘verkopen’.

Tijdens de lunch hadden de genodigden nog de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij één van de verdiepings-speedlunches. Zo ontstond er bij de DICO Live Helpdesk een geanimeerde discussie over de relatie en verhouding tussen een product en artikel. In de praktijk worden deze definities verschillende gebruikt, waardoor een veel spraakverwarring ontstaat. Aan ons de taak om hier duidelijkheid in te scheppen.

Ook de lunchsessie over de STABU Fabrikantgebonden Product Specificaties werd goed bezocht. En ook daar ontstond een levendige en verdiepende conversatie over wat een fabrikant zelf kan doen om FPS’en tot een succesvol stukje gereedschap te maken richting hun gebruikers.
De ETIM speedlunch werd vooral bezocht door STABU en DICO fabrikanten die heel benieuwd waren naar de voordelen en de mogelijkheden van ETIM.

Wat ons betreft was het een zeer geslaagde ochtend waar wij kunnen uit putten voor het verbeteren van onze dienstverlening, communicatie en technische doorontwikkeling.

Delen