ETIM Commissies fundament van de standaard

18 / 05 / 2020

Jeroen van de Holst, manager ETIM, vertelt over de ETIM Commissies

Jeroen van de Holst, manager ETIM, vertelt over de ETIM Commissies  

“Commissies zijn het fundament van de ETIM standaarden”.

Het belang van commissies

De ETIM standaard is inmiddels uitgegroeid tot een classificatiesysteem met meer dan 5500 productklassen in meerdere sectoren (Bouw, Installatie, Gereedschappen en Maritieme Industrie). De ETIM community draait al decennia lang op een relatief klein budget. Voor Nederland beheren wij per 1 juni de standaard met 3 personen. Wij verwerken met dat kleine team alle aanvragen, maar nemen ook deel aan beleidsvergaderingen en werkgroepen.

Onderhoud

Productklassen zijn aan onderhoud onderhevig door ontwikkelingen in de markt en technologie. Wij kunnen met ons kleine team onmogelijk op de hoogte zijn van alle laatste ontwikkelingen binnen een bepaalde industrie of productgroep. Daarvoor zijn wij afhankelijk van productmanagers van onze leden die deelnemen aan commissievergaderingen.

Participatie

Bovendien is participatie van de leden ook belangrijk voor de acceptatie- en implementatiegraad van de standaard. Een standaard is pas een standaard als deze tot stand gekomen is uit de kennis en inzichten van de gebruikers van de standaard, en wanneer gebruikers van de standaard invloed mogen uitoefenen op de ontwikkeling van de standaard.

Invloed ETIM lidmaatschap

Het standaard lidmaatschap ETIM geeft je het recht om invloed uit te oefenen op de standaard. Weerspiegelen de kenmerken uit de klasse niet meer het beschikbare productenaanbod uit die klasse of je eigen assortiment,  dan kun je wijzigingsverzoeken indienen bij ons. Dit is een groot recht waar ieder lid gebruik van zou moeten maken.

Belang van de fabrikant

Wij kunnen echter niet zomaar alle aanvragen klakkeloos overnemen. Wij proberen steeds vanuit het belang van alle fabrikanten de aanvragen te valideren. We moeten voor ieder wijzigingsvoorstel een markt-gedragen verantwoording samenstellen in de vorm van een stuk argumentatie en verwijzing naar referentieproducten.

Efficiënt samenwerken

Het werken met commissies is daarom een veel efficiëntere vorm van samenwerken. Iedere losse aanvraag die een behoorlijke impact op de klasse-definitie heeft,  willen het liefst kunnen toetsen in de markt. Moeten wij dit met onze beperkte kennis van een industrie of productgroep doen, dan duurt het uitzoeken langer. Als meerdere vertegenwoordigers uit de markt (online) samenkomen, dan kunnen wij met deze mensen heel vlot voorstellen bediscussiëren, uitwerken en bewijslast verzamelen. Zo zorgen we samen voor een goed bruikbare standaard die met zijn tijd mee beweegt.

Classificatie-vraagstukken

Voorheen deden we dat heel erg “old school” met fysieke bijeenkomsten, een agenda en notulen. Daardoor was het niet mogelijk om deze bijeenkomsten frequent te houden. Het was al lastig om een goede datum te prikken waarop alle commissieleden beschikbaar waren.

Nog voor de coronacrisis waren wij al aan het kijken naar de mogelijkheden van Microsoft Teams, wat nu een enorme vlucht heeft genomen. Samenwerken via Teams maakt het mogelijk om frequenter en korter met elkaar samen naar classificatie-vraagstukken te kijken. Detailvragen kunnen dan weer in werkgroepjes apart behandeld worden en in plaats van verslagen schrijven kun je de opgenomen vergadering ter beschikking stellen. Dat laatste zijn we aan het uitproberen, maar als dat weer een uur aan notulen schrijven kan besparen, dan gaan we dat zeker niet nalaten. We zullen nog wel een actie en besluiten lijst moeten bijhouden, maar die is zo gemaakt.

Belasting 

Afhankelijk van de productgroep of industrie en de staat waarin de klassen zich bevinden waar die commissie over waakt, komen de commissies bij elkaar. Dat varieert dus van tweemaandelijks tot jaarlijks. Er zijn commissies die slapend zijn en weer tot leven worden geroepen als dat nodig is. Wij streven ernaar om de vergaderingen goed voor te bereiden, met uitgewerkte voorstellen. Vergaderingen duren maximaal 2 uur. Zeker online is langer dan dat vergaderen niet echt effectief.

Welke commissies zijn er?

Een actuele lijst met commissies is te vinden op: https://www.ketenstandaard.nl/etim/commissies/

 • ETIM  Classificatie Commissie (de overkoepelende commissie)
 • ECC Bevestigingsmaterialen
 • ECC Elektro Schakelmateriaal
 • ECC Gereedschap
 • ECC Industriële automatisering
 • ECC Kabelladder en kabelgoten
 • ECC Kabels
 • ECC Koeltechniek
 • ECC Leidingen en Fittingen
 • ECC Pompen
 • ECC Radiatoren, convectoren Warmteafgifte
 • ECC Regelapparatuur HVAC
 • ECC Rookgas afvoersystemen
 • ECC Sanitair
 • ECC Steen en dakpannen
 • ECC Ventilatie
 • ECC Ventilatoren
 • ECC Verf en wandafwerking
 • ECC Verlichting
 • ECC Warmte/koude opwekking
 • ECC Warmwatervoorzieningen
 • ECC Zakgoed / mortels
 • Commissie ETIM MC beheer en validatie
 • Commissie Circulariteit

Deelnemen 

In principe proberen wij onze leden zoveel mogelijk zelf te benaderen voor een commissie. Maar iedereen die een relevante link heeft met een commissie en motivatie heeft om een bijdrage te leveren,  kan zich melden.

Het kan zijn dat je geen commissie kunt vinden waar je met je bedrijf onder zou passen. In dat geval kunnen we een nieuwe commissie opstarten. We kunnen dan fabrikanten, leveranciers en groothandels benaderen om deel te nemen aan deze nieuwe commissie. Dat laatste hebben we zojuist gedaan met de commissie Sanitair.

Delen