Lancering ETIM 10.0

07 / 12 / 2023

Tijdens de meest recente bijeenkomst van het Internationale Technische Comité van ETIM werd de releaseplanning voor ETIM 10.0 goedgekeurd.

De definitieve release van ETIM 10.0 is gepland voor 1 november 2024.

Hieronder vind u een overzicht van:

Belangrijke wijzigingen in ETIM 10.0

Het merendeel van de wijzigingen betreft verbeteringen die vallen onder onderhoudswerkzaamheden zoals vertalingen of ontdubbelingen en consistent gebruik van kenmerken. Daarnaast hebben we in samenspraak met commissies en deelnemers verschillende klassen geactualiseerd. Een belangrijk aandachtspunt is het bevorderen en stimuleren van ETIM classificatie in de bouwsector, met als gevolg dat veel bouw-klassen zijn aangepast.

Het groeperen van features

Features gaan in secties gegroepeerd worden, bijvoorbeeld in de sectie materiaal, elektrisch of afmetingen, waarbij elke feature slechts aan één sectie kan worden toegewezen. We definiëren de meest voor de hand liggende groepen plus de groep ‘overig’. Waar nodig kunnen we dit in de toekomst uitbreiden.

Verbetering van EG-groepering voor ETIM 10.0

ETIM International gaat groot onderhoud uitvoeren op de (EG)groepsopdrachtklassen. Er zijn dubbele groepen als gevolg van het samenvoegen van sectoren en veel klassen zitten in een verkeerde groep. Elke klasse wordt gecontroleerd.

Uitbreiding nationale kenmerken

Een nationaal kenmerk is een kenmerk dat expliciet alleen relevant is voor één land. In 99% van de gevallen betreft dit keurmerken, denk aan KIWA, KOMO of GASTEC.

Een lokaal kenmerk heeft net als gewone kenmerken een codering van acht karakters, beginnend met EF, gevolgd door NL en vier cijfers. Dus de codes EFNL0001 tot en met EFNL9999 zijn voor Nederlandse kenmerken gereserveerd. Een Duits drinkwaterkeurmerk DVGW begint dan bijvoorbeeld met EFDE gevolgd door vier cijfers.

Hoe werkt dit bij landen die niet bij ETIM International zijn aangesloten? Bijvoorbeeld: EF018223 “Flange Compression Class (JIS)”, waar JIS = Japanse Industriële Normen.

Waar codes bestaan, worden deze nu vermeld als een internationaal kenmerk. Dit gaat gecodeerd worden als EFJP0001. Op deze manier zijn er geen wijzigingen meer nodig wanneer Japan in de toekomst deelnemer gaat worden.

Aanpassingen en toevoegingen sinds ETIM 9.0

Versiebeheer in ETIM Beheeromgeving

Binnen de beheeromgeving van ETIM gebeurt het versiebeheer op klassenniveau. Dit houdt in dat bestaande klassen kunnen zijn aangepast of dat er nieuwe klassen zijn toegevoegd na de release van ETIM 9.0. Sinds deze release zijn er meer dan 1.200 wijzigingsverzoeken ingediend door ETIM-beheerders uit meer dan 22 landen.

Verbeteringen en updates

De meeste verbeteringen betreffen onderhoudswerkzaamheden zoals vertalingen, ontdubbelingen en het consistent gebruik van kenmerken. In overleg met commissies en deelnemers zijn diverse klassen geactualiseerd, met speciale aandacht voor het stimuleren van ETIM-classificatie in de bouwsector. Dit heeft geleid tot aanpassingen in veel bouw-gerelateerde klassen.

Impact van ETIM 10.0 release

ETIM Dynamisch Versiebeheer

Bij dynamisch versiebeheer gebruikt u altijd de laatste versie van de klasse-definitie. Na elke release wordt het versienummer verhoogd bij het eerste goedgekeurde wijzigingsverzoek. Volgende wijzigingen zijn als revisies beschikbaar onder dit nieuwe versienummer, tot de volgende release. Gebruikt uw software dynamisch versiebeheer? Dan heeft u automatisch toegang tot de nieuwste klassenversies.

Classificatie volgens ETIM 9.0

Indien uw PIM-systeem de statische versie ETIM 9.0 gebruikt, kunt u overwegen na 1 november 2024 te migreren naar ETIM 10.0. ETIM 9.0 blijft ondersteund tot de release van ETIM 10.0. Let op: datapools zoals 2BA gebruiken dynamisch versiebeheer. Dit bevelen we ook aan voor uw systeem.

Classificatie volgens ETIM 8.0

Na de introductie van ETIM 10.0 wordt ETIM 8.0 niet meer actief ondersteund. Daarom raden we aan uw ETIM-klassen te upgraden naar ETIM 10.0.

ETIM UP Conversietool voor Ketenstandaard deelnemers

De ETIM UP conversietool, ontwikkeld voor Ketenstandaard deelnemers, faciliteert de automatische migratie van uw ETIM classificatiedata naar een nieuwe versie. Conversieregels tussen oude en nieuwe kenmerken worden bij elke klassewijziging bijgehouden. De tool converteert waar mogelijk automatisch en genereert een rapport voor punten die niet automatisch geconverteerd kunnen worden.

Tijdspad Lancering ETIM 10.0

Tot 1 juni 2024

1 juni 2024 is de deadline voor het indienen van wijzigingsaanvragen bij Ketenstandaard (ETIM Nederland). De aanvragen worden chronologisch verwerkt.

Na 1 juni 2024

Aanvragen ingediend na 1 juni worden verzameld en pas verwerkt na de afhandeling van alle eerdere aanvragen. De wijzigingen worden opgenomen in de dynamische versie van ETIM na de release van ETIM 10.0.

Uiterlijk 31 juli 2024

31 juli is de deadline voor validatie, voorbereiding en invoer van aanvragen in het Classification Management System. Dit is ook de deadline voor het indienen van de wijzigingen bij ETIM International en voor het verwerken ervan. Na deze datum wordt het systeem gesloten voor nieuwe aanvragen.

1 oktober 2024

Op 1 oktober moet het verwerken van alle openstaande wijzigingsverzoeken zijn voltooid. De maand oktober is gereserveerd voor de ‘beta release’ voor foutcontrole en noodzakelijke controles voor de definitieve release.

1 November 2024

Lancering van ETIM versie 10.0. Aanvragen die zijn blijven liggen, kunnen opnieuw worden ingediend.

Delen