Duurzame productkenmerken in ETIM? 

23 / 05 / 2023

Onderzoek naar het opnemen van duurzaamheids- en milieukenmerken in ETIM.

Duurzaamheid en milieu zijn belangrijke thema’s die ook bij het classificeren van producten steeds meer aandacht vragen. Een aantal deelnemers van ETIM Nederland en van andere ETIM-landenorganisaties oppert om duurzaamheids- en milieukenmerken in ETIM op te nemen. ETIM International nam het initiatief om wereldwijd de meningen te peilen. Ketenstandaard onderzocht de meningen van haar leden in Nederland.  

Aanleveren duurzaamheidsdata 

Het onderzoek onder ETIM Nederland deelnemers laat zien dat een ruime meerderheid van de respondenten graag wil dat duurzaamheids- en milieukenmerken aan ETIM worden toegevoegd. Eén van de reacties geeft duidelijk de achterliggende reden aan: “Als fabrikant worden we bijna dagelijks ‘geconfronteerd’ met de vraag of we duurzaamheids- en milieudata kunnen aanleveren voor onze producten.” 

Standaardisatie 

Een andere respondent ziet de uitdaging vooral in standaardisatie: “Op dit momenten worden de aan duurzaamheid gerelateerde waarden vaak op verschillende manieren berekend. Daardoor zijn ze niet direct te vergelijken.” 

ETIM International 

Het resultaat van onze opiniepeiling delen we met ETIM International. Op basis van de uitkomsten uit alle ETIM-landen wordt bekeken op welke manier duurzaamheid en milieu een plek kunnen krijgen in het ETIM-classificatiemodel of in het uitwisselingsformat. Uiteindelijk moet de markt aangeven hoe men wil omgaan met duurzame- en milieu kenmerken. 

Delen