Dubbele punt en opsommingsstreepje

29 / 06 / 2021

In de database komt nu nog achter elk kenmerk een dubbele punt (:) voor.

In de database komt nu nog achter elk kenmerk een dubbele punt (:) voor. U heeft aangegeven dit onhandig te vinden en in een groot aantal gevallen een aanvultekst direct achter het kenmerk te willen (zie ook bovenstaand voorbeeld van schrapteksten met het verschil tussen “Fabrikant: …..” en “Fabricaat…..” etc.). Dit sluit aan op de wijze waarop in het catalogus-tijdperk de database gebruikt werd. Wij komen hier graag aan tegemoet en gaan zelfs een stapje verder door de logische regels te automatiseren waardoor dit consequent zal worden toegepast, zonder dat intern de database behoeft te worden aangepast.

Testen

Het resultaat van deze logische regels wordt op dit moment uitvoerig en zorgvuldig getest. We kunnen hierbij immers niet over één nacht ijs gaan. De test bevindt zich in de afrondende fase. Rond de zomerperiode wordt dit in één keer doorgevoerd. Dit is een erg belangrijke update, namelijk hoe de online catalogus functioneert in de software en hoe u deze gebruikt.

Wijzigingen

De wijzigingen worden voor Spexx (KUBUS) en Woordpoort (2Snoeken) door STABU in de “webservice” aangebracht. Voor S-bestek (CAD&Company) en StabuText (Duncan) worden de wijzigingen in de software zelf aangebracht, zodanig dat bij uitwisseling geen verschil ontstaat.

Opsommingsstreepje

Graag doen we dit in combinatie met een andere opmaakwens: die van het opsommingsstreepje. Deze komen momenteel alleen voor onder “Toebehoren”, “Hulpstukken” en op enkele andere willekeurige plaatsen. Ook hiervoor is een logische regel bedacht en deze wordt op dit moment door onze IT-partner geprogrammeerd, waarna deze getest gaat worden. De bedoeling is dat onder elke koptekst tot aan de volgende vrije tekst een opsomming komt vóór het kenmerk en het kenmerk voorzien wordt van een kleine beginletter. Aangezien beide maatregelen elkaar beïnvloeden worden deze tegelijkertijd ingevoerd.

Fabrikantenindex

Een en ander zal ook moeten worden doorgevoerd in de aan de producenten ter controle aangeboden FPS’en en de presentatie daarvan op de fabrikantenindex. Het kan zijn dat deze representaties nog enige tijd afwijken van de vorm zoals deze uiteindelijk in de bestekboeken geplaatst gaan worden.

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?