Distributeur en Type

29 / 06 / 2021

We krijgen geregeld vragen over het gebruik van de volgende schrapteksten.

We krijgen geregeld vragen over het gebruik van de volgende schrapteksten:

#
Fabrikant: …..
Fabricaat…..
Leverancier…..
…..

#
Distributeur: …..
Type…..

#
Beoogd gebruik: …..

#
…..
De vraag is meestal waarom “Distributeur” niet onder het rijtje van eerstgenoemde keuze staat en hoe het zit met de combinatie “Distributeur” en “Type”.
Deze schrapteksten komen voor aan het begin van (B) Bouwstof- en (M) Materieelspecificaties én zijn gebruikt in FPS’en. Het gaat om regel 1 t/m 4 of regel 2 t/m 5.

Fabrikant-Distributeur-Beoogd gebruik

De combinatie “Fabrikant-Distributeur-Beoogd gebruik” is toegevoegd aan de algemene specificaties voor het opstellen van FPS’en (Fabrikantgebonden Product Specificatie) . Bij FPS’en staat het Type in de titel van de specificatie.  

De combinatie “Fabricaat/Leverancier-Type” is afkomstig uit de traditionele STABU2-specificaties.

De termen “Fabrikant”, “Distributeur” en “Beoogd gebruik” komen niet voor in de UAV 2012, maar bestaan wel in relatie met de CPR.

Fabrikant of/en Distributeur

In FPS’en is tenminste Fabrikant of/en Distributeur ingevuld. Beide zijn marktpartijen. “Distributeur” is een vertaling van “Representative”. Daarnaast zijn veel marktpartijen denkbaar, maar de relatie ligt in verband met de CPR vastgelegde wettelijke aansprakelijkheid bij deze genoemde partijen.
Het gaat hier volgens de DoP (Declaration of Performance) dus om partijen die aangesproken kunnen worden voor de opgegeven prestaties van het product. Bevindt de Fabrikant zich buiten de EU-zone (bijv. productie in China) dan is de Distributeur wettelijk aansprakelijk. In het geval beide (Fabrikant én Distributeur) in een FPS worden aangeboden, kunt u zelf de aan te spreken marktpartij kiezen. Het “Beoogd gebruik” is toegevoegd vanwege de controle met de bij het product te leveren DoP.

Niet gebruik FPS

Bij het niet gebruiken/voorschrijven van FPS’en, is het verstandiger de 1e schraptekst “Fabrikant:” of het neutralere “Fabricaat” te gebruiken, of bij algemene bouwstoffen, de aanduiding “Leverancier”. De relatie met de UAV 2012 is dan gewaarborgd (Met fabrieksnaam aangeduide bouwstof en leverancier). In dat geval is ook de schraptekst “Type” beschikbaar. Het is buiten de CPR of andere Europese regelgeving niet verstandig markpartijen, zoals “Distributeur” te willen voorschrijven. Deze marktpartijen komen immers niet in de UAV 2012 voor. Het is dus niet voor niets dat “Distributeur” en “Type” in een specificatie elkaar uitsluiten.

Nieuwe FPS

Bij nieuwe FPS’en wordt de regel “Type” nu ook ingevuld. Er zijn dus nieuwe FPS’en mét- en oudere FPS’en zónder ingevulde schraptekst “Type”.
Als in oudere en te vernieuwen FPS’en de regel “Distributeur” is ingevuld zullen wij de afweging maken dit in te vullen op de vrije regel, of (in het geval zowel Fabrikant als Distributeur zijn ingevuld) deze te vervangen door “Leverancier”.

Vrije tekst

Wij overwegen om op een later tijdstip, van de huidige FPS-titel een keuzetekst te maken (keuze tussen titel van onderlegger of die van de FPS als ondertitel). Op den duur zal dus de schraptekst “Distributeur” niet meer in FPS’en ingevuld zijn. Daarna maken we de afweging het kenmerk “Distributeur” te vervangen door een andere tekst of hier VRIJE TEKST van de maken.

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?