digiGO versnelt digitale ketensamenwerking bouwsector

26 / 01 / 2023

"Digitaliseren is noodzakelijk voor het realiseren van maatschappelijke opgaven als de energietransitie en de woningbouwopgave."

“Als processen sneller lopen, kunnen we bijvoorbeeld sneller en betere huizen bouwen,” zegt Pieter van Teeffelen, directeur van digiGO BIM Loket.

Faalkosten verminderen

De ontwerp-, bouw- en technieksector is zich nog te weinig bewust hoeveel faalkosten ze kunnen verminderen door te digitaliseren. Het is één van de taken van digiGO BIM Loket om die bewustwording te creëren. Standaarden zijn vaak onzichtbaar in dit proces van digitaliseren, maar ze zijn ongelooflijk belangrijk, vindt Van Teeffelen: “Nu is het zo dat architecten, bouwbedrijven en fabrikanten nog vaak geen of eigen standaarden hebben. Dat draagt niet bij aan de efficiëntie die we willen bereiken. Wij werken juist toe naar minder standaarden die breder gebruikt gaan worden. Door meer eenduidigheid kan je efficiënter werken. Samen met de sector gaan we die open standaarden verder ontwikkelen.”

Roadmap

 “Vanuit digiGO focussen we ons op de regierol. Het beheer van standaarden leggen we graag bij de organisaties die bewezen hebben daar goed in te zijn, zoals Ketenstandaard, Geonovum en CROW. Het is belangrijk een goed beeld te hebben van hoe alle standaarden zich tot elkaar verhouden. Met de ‘Roadmap Standaarden’ hebben we een beschrijving geleverd van het gewenste ontwikkelingstraject voor open BIM- en GIS-standaarden, gericht op de realisatie van een samenhangend ‘ecosysteem’ van standaarden. Daar gaan we mee door, waarbij we ons nu gaan focussen op doorontwikkeling in samenhang.”

Verplichte standaarden?

“Op dit moment gaat alle aandacht uit naar onderwerpen als hoge bouwkosten, stikstof en personeelsschaarste. Dit soort uitdagingen zijn des te meer reden om ook aandacht te schenken aan digitalisering en standaardisering, dat kan immers een oplossing bieden. Vanuit digiGO moeten wij dat veel duidelijker gaan maken aan de sector. Maar de sector kan zelf ook iets doen. Ik kijk graag om me heen naar andere gebieden waar digitalisering speelt, we kunnen zoveel leren van elkaar. Neem de Geo wereld, daar is met de overheid afgesproken om verplicht bepaalde standaarden te gaan gebruiken. Dat zou in deze sector ook kunnen gebeuren.”

Lees hier het volledige interview met Pieter van Teeffelen.

Delen