Digicafé Internet of Things en Predictive Maintenance

09 / 07 / 2020

Wie beheert welke data en welke standaardisatie is nodig?

Wie beheert welke data en welke standaardisatie is nodig?

Vooral kennis en tijd blijken belemmerende factoren om met IoT (Internet of Things) aan de slag te gaan. Zo luidde een van de conclusies na afloop van het Digicafé op 2 juli, dat geheel in het teken stond van IoT en Predictive Maintenance (PM). Gastheer waren Ketenstandaard Bouw & Techniek en het Digiteam dat de DigiDealGO trekt.

“Predictive Maintenance gaat ons als woningcorporaties helpen veel scherper aan de wind te zeilen”, aldus Jan Fock (woningcorporatie Vestia) tijdens een presentatie waarin hij vertelt hoe Vestia langzaam maar zeker via IoT toewerkt naar voorspellend onderhoud. Hij wijst hierbij op de grote omvang van het vastgoed dat corporaties zoals Vestia beheren, en hoe complex het is dat beheer tegen aanvaardbare kosten uit te voeren.

Nu is vaak 60% van onderhoudsbeslissingen reactief. “Data delen zal wel moeten, willen we in de toekomst vooruit kunnen en goed kunnen inspelen op klantwensen”, denkt Fock, die zich tegelijkertijd realiseert dat daarbij nogal wat vraagstukken spelen. “Want wie beheert welke data? In hoeverre is data van partners open beschikbaar?” en ook “Welke standaardisatie is nodig?”

Held van je klant

Emiel Woestenberg is Director Digital Products & Connectivity bij de Flamco Groep. “Onze core business is de ontwikkeling, productie en verkoop van kwaliteitscomponenten voor HVAC (heating, ventilation, airconditioning).” Hij neemt de cafébezoekers mee in de reis die zijn bedrijf maakt op weg naar Predictive Maintenanc

Een voorbeeld van een tool die Flamco ontwikkelde in verband met IoT is de ‘Flamconnect Remote Service’. Deze helpt installateurs bij het plannen van hun bezoeken, door vooraf inzichten te creëren in het gebruik van de installaties die zij onderhouden. “Door de juiste koppeling en uitwisseling van data kunnen we zeer exact voorspellen of een installatie aan onderhoud of vervanging toe is, of kan er direct een melding worden verzonden bij een storing.”

Op weg naar standaard

Het is duidelijk, Predictive Maintenance en IoT nemen een vlucht. Er zijn steeds meer vragen over IoT. Dat biedt kansen voor nieuwe apps en toepassingen, maar betekent tegelijkertijd dat het hoog tijd is om afspraken te maken”, zegt Luuk d’Hooghe (Ketenstandaard Bouw & Techniek). Hij vertelt meer over het project ‘IoT en standaardisatie toeleveringsketen’ (klik hier voor een video), dat is erkend als DigiDealGO Versnellingsproject. “Bedoeld om het uitwisselen van informatie tussen de talrijke apps te standaardiseren, die gebruikers krijgen aangeboden in het kader van onderhoud van producten en installaties.”

Door standaardisatie kunnen meldingen van sensoren in producten, gebouwen en installaties van opdrachtgevers/particulieren automatisch worden verwerkt in softwareapplicaties van de partij die het onderhoud doet. “Wanneer we dit met een branchestandaard kunnen oplossen, is de opdrachtgever vrij in de keuze voor de onderhoudspartner en dus niet afhankelijk van de leverancier van het product, gebouw of installatie.” Inmiddels is volgens d’Hooghe het proces geschetst en zijn onder andere de rollen bepaald, om te komen tot gestandaardiseerde samenwerking. “Nu willen we als werkgroep diverse samenwerkingsvarianten gaan uitwerken.” De groep staat daarbij open voor inbreng en haakt daar waar mogelijk aan bij vergelijkbare (inter)nationale initiatieven.

Privacy en eigenaarschap

Een van de vragen van de cafébezoekers luidt “Hoe neem je privacy mee in deze processen?” Met andere woorden “Wat mag je uiteindelijk met de data die je verzamelt?” Volgens Woestenberg wordt dat geborgd in contracten en abonnementen, waarbij een installateur en gebruikers/bewoners van een pand om toestemming vraagt. “Als fabrikant verzamelen wij data op basis van een product ID. Alleen het servicebedrijf weet welk ID gekoppeld is met welk product of locatie.”

Naast veiligheid komt ook eigenaarschap keer op keer bovendrijven deze middag. Zo vraagt een deelnemer: “Wie is straks eigenaar van welke data en hoe borgen we dat?” Jan Fock: “Als partijen uit de keten vallen, loop je het risico bepaalde data kwijt te raken. En dat is nog maar een punt. Daarom zullen we hier dus in de keten afspraken over moeten maken!”

Alles draait om samenwerken

Een online poll na afloop van de lezingen leert dat ongeveer de helft van de deelnemers al iets met IoT doet, op zeer uiteenlopende terreinen. Als belangrijkste voorwaarde om Predictive Maintenance in de keten uit te rollen wordt ‘samenwerken in de keten’ het meest genoemd, op de voet gevolgd door ‘standaardisatie’ (zie ook figuur).

[Bron: website digidealgo]

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?