DICO Horizon 2025

14 / 06 / 2022

Eind mei kwam de DICO Beheercommissie voor de tweede keer sinds de invoering van de nieuwe governance live bij elkaar.

Eind mei kwam de DICO Beheercommissie voor de tweede keer sinds de invoering van de nieuwe governance live bij elkaar om concrete thema’s te benoemen waaromheen we de DICO standaard verder kunnen ontwikkelen.

Thema’s

Na een kennismakingsronde werden er tijdens een zeer dynamische brainstormsessie, onder leiding van Frans Scheepens van BrainFuel, een flink aantal onderwerpen verzameld die door de commissieleden worden gezien als erg belangrijk voor de toekomst.
Deze “opsomming” van onderwerpen resulteerden uiteindelijk in 5 duidelijke thema’s.

  • Thema 1: Internationaal aansluiting zoeken
  • Thema 2: Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO)
  • Thema 3: Gebruik vergroten door promotie
  • Thema 4: Aanjagen innovatie
  • Thema 5: Kwaliteit als impuls voor adoptie

Jaarplan 2023, horizon 2025

Vanuit deze thema’s gaat Ketenstandaard aan de slag met het jaarplan 2023 dat vervolgens na de zomer ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de beheercommissie. De brainstromsessie gaf input om het beleid voor de DICO Standaard voor de komende jaren richting te geven. De thema’s worden binnen Ketenstandaard ook weer gebruikt om verdere synergie tussen de standaarden te genereren en uit werken. Want die kansen liggen er!

Delen