DICO en VERA op één lijn

06 / 07 / 2021

Werk je met DICO of met VERA? In tijden waar standaardisatie hard nodig is om digitalisering ruim baan te geven, zou zo’n dilemma niet mogen bestaan.

Werk je met DICO of met VERA? In tijden waar standaardisatie hard nodig is om digitalisering ruim baan te geven, zou zo’n dilemma niet mogen bestaan. Gelukkig zagen Ketenstandaard Bouw en Techniek en CorpoNet-VERA dat ook en werken beide partijen al geruime tijd samen. Hun gezamenlijke doel:  één standaard voor de keten. Hoe het zover kwam en wat er precies op stapel staat leest u hieronder.

Introductie DICO VERA

De DICO Standaard (voorheen SALES Standaard) is dé berichtenstandaard voor digitale communicatie tussen ketenpartijen in de bouw- en installatiesector. Door gebruik te maken van de softwareonafhankelijke standaardberichten kunnen bedrijven veilig, efficiënt en foutloos informatie uitwisselen tussen hun computersystemen.

VERA is de standaard voor gegevensuitwisseling in de corporatiesector en haar ketenpartners. VERA is gebaseerd op CORA en sluit daarmee als gegevensstandaard aan op de processen van corporaties. VERA is een eenduidig gegevensmodel met daarop standaard koppelingen voor maximale uitwisselbaarheid van gegevens tussen applicaties. Binnen een corporatie en in de keten.

Samenwerking Ketenstandaard en CorpoNet-VERA

De samenwerking begint in 2014 en resulteert in de KOVRA berichtenset. Met het beleggen van het beheer bij Ketenstandaard is KOVRA als naam losgelaten. De berichtenset is nu bekend onder de naam DICO onderhoudsberichten. Hiermee verloopt het (onderhouds) berichtenverkeer tussen woningcorporatie en onderhoudsbedrijf volledig automatisch.

In 2019 hebben CorpoNet-CORA-VERA en Ketenstandaard de procescontext van het onderhoudsproces uitgewerkt. Denk aan: Wat is het proces, wat zijn de deelprocessen, wie levert wat, welke gegevens moeten worden uitgewisseld. Met als doel een meer eenduidig gebruik van de onderhoudsberichten.

Verwerking hiervan werd afzonderlijk gerealiseerd in de standaarden VERA en DICO. Waardoor er dus twee uitwerkingen voor de gegevensuitwisseling in de keten zijn ontstaan.

Dat schept verwarring, want waar zet je op in? Daarom hebben Ketenstandaard en CorpoNet-VERA de verschillen in uitwerking tussen DICO en VERA geanalyseerd. De conclusie is dat er een grote overlap is in beide berichtensets en dat het waardevol is om deze samen te voegen tot één standaard voor de keten. Zo kunnen we weer verder!

Concreet

Eind 2020 is een project gestart van Ketenstandaard en CorpoNet-VERA om toe te werken naar harmonisatie van beide standaarden waarin de volgende onderdelen een plek hebben:

  • Een logisch datamodel en procesketen waarin dezelfde definities gehanteerd worden in beide standaarden voor onderdelen die gemeenschappelijk zijn. Beide standaarden behouden een eigen datamodel waarbij de gemeenschappelijke onderdelen in sync blijven;
  • Eén berichtenstructuur gebaseerd op het logisch datamodel;
  • Een governance-structuur waarin zowel VERA als Ketenstandaard vertegenwoordigd zijn en haar achterban (die voor een deel dezelfde is);
  • Een uitwisselingsformaat voor de berichtenset;
  • Versie- en releasebeleid van beide standaarden op elkaar afstemmen;
  • Een migratiepad voor gebruikers van de standaarden.

Praktisch

In de praktische zin is het als volgt georganiseerd: voor woningcorporaties die de berichten alleen intern gebruiken, zijn de DICO berichten beschikbaar binnen VERA in het uitwisselingsformaat van de overige berichten van VERA. Deze berichten kunnen echter niet gebruikt worden in de uitwisseling met externe systemen. Daarvoor zijn de DICO-berichten van Ketenstandaard.

Meestal zijn er geen vragen

Maar mocht dat wel zo zijn, dan zijn we natuurlijk bereid deze te beantwoorden. Mail hiervoor naar dico@ketenstandaard.nl of info@corponet.nl onder vermelding van ‘dico-vera’.

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?