De wereld in met NL-SfB

11 / 04 / 2024

"We moeten met de NL-SfB classificatie van ons eiland af, de wereld in!" volgens Erik van ’t Hof, voorzitter van de NL-SfB Beheercommissie.

Wat zijn de plannen met de NL-SfB classificatie in 2024? Hoe staat het met de digitalisering van dit classificatiesysteem voor bouw- en installatiedelen, dat sinds de introductie misschien wel de meest gebruikte open standaard is in de ontwerp-, bouw- en technieksector? We vroegen het Erik van ’t Hof, voorzitter van de NL-SfB Beheercommissie.

Het enthousiasme spat van het scherm af, als we Erik spreken: “Meedoen aan commissies zoals die voor de NL-SfB vind ik altijd een feestje. Dat komt omdat we vanuit allerlei verschillende hoeken in de ontwerp-, bouw- en techniekketen een gezamenlijke drive hebben: om de digitalisering in de bouwwereld nou eens echt op orde te krijgen!”

Van Excel naar database

Jarenlang werd de NL-SfB classificatie in analoge vorm gebruikt. “Tot voor kort ging het uitwisselen van de classificatie met Excel tabellen, maar die laten zich heel makkelijk aanpassen, dus iedereen maakte zijn eigen variaties met allerlei toevoegingen op de NL-SfB. Met andere woorden: de adoptiegraad was erg hoog, alleen werd de classificatie niet uniform gebruikt.”

Hoog tijd om die analoge werkwijze om te zetten in een digitale, vond ook Erik, toen hij in 2019 bij de doorontwikkeling van de classificatie betrokken raakte. “Het digitaal denken en werken begon toen echt aan een opmars.” In die flow lukte het om de handen op elkaar te krijgen en een start te maken met het digitaliseren van de classificatie: er werd een database ontwikkeld, die sinds 2023 online te raadplegen is. En de komende tijd is het de kunst om zoveel mogelijk gebruikers te stimuleren daarmee aan de slag te gaan en zich te registreren als gebruiker. Dan kunnen we gerichter over de ontwikkelingen gaan communiceren en versnellen.”

Dagelijks beheer

Vorig jaar is ook een belangrijke stap gezet in het beheer van NL-SfB. “digiGO is nog steeds eigenaar van de standaard, maar sinds voorjaar 2023 is het dagelijks beheer officieel overgedragen aan Ketenstandaard Bouw en Techniek.” Een logische taakverdeling vindt Erik, “Want Ketenstandaard is ingericht om dit soort beheeractiviteiten uit te voeren. Voor de afstemming is het handig dat ik als voorzitter van de NL-SfB beheercommissie zowel in de strategische adviesraad van Ketenstandaard, als in de programma adviescommissie van digiGO zit.”

BENE-SfB

Met ingang van 2024 zijn Buildwise, het Belgische innovatiecentrum voor de bouw, Ketenstandaard Bouw en Techniek en digiGO bovendien om de tafel gegaan om het gebruik van SfB-classificatie in beide landen te stroomlijnen en stimuleren. “In 2024 wordt gewerkt aan een nieuwe release; een gezamenlijke versie van de SfB. Inmiddels is bekend dat deze versie BENE-SfB gaat heten en parallel aan de NL-SfB wordt doorontwikkeld.”

Beheer op orde

Het op orde hebben van de beheerorganisatie is een belangrijke ambitie. De visie daarop en op de stappen die de beheerorganisatie wil zetten, was al te lezen in de NL-SfB whitepaper die in 2020 werd gepubliceerd. En een meer gedetailleerde uitwerking daarvan voor het komende jaar vind je terug in het NL-SfB jaarplan voor 2024.

“En er staat nog veel meer op de rol”, weet Erik, terwijl hij verwijst naar de zogenoemde ‘Transformation maps’ in het jaarplan: “Die tonen in een oogopslag onze stippen op de horizon. Zo willen we in 2026 onder meer een compleet integraal uniform digitaal classificatiesysteem gerealiseerd hebben, en werken we eraan dat datadelen tegen die tijd 100% digitaal gaat. Een goed streven, en ik hoor geregeld mooie voorbeelden langskomen van mogelijkheden, maar de vraag is natuurlijk hoe we dat verder uitwerken. Typisch zo’n onderwerp waarover we dit jaar nader in gesprek gaan, onder andere met Henk Hutink, digiGO Productmanager open standaarden.”

Maatschappelijk belang

En ‘last but not least’ is er een Transformation map geformuleerd voor het delen van kennis en de communicatie rondom NL-SfB, “met als uiteindelijk doel een soepel werkende community. Misschien wel het belangrijkste streven, omdat het bij dit speerpunt draait om de vraag ‘Hoe maken we duidelijk dat een NL-SfB classificatie bijdraagt aan het versnellen van digitalisering, en daarmee aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken (zoals de energietransitie, het tekort aan vaklui, en meer)?’ Dus dat deze classificatie juist ook voor beleidsmakers van belang is?”

Alle ontwikkelingen en acties bij elkaar maken volgens Erik één ding heel duidelijk: “Willen we de adoptie van NL-SfB nog verder uitbouwen en van de classificatie een stevig basis maken voor digitalsering van bouwprocessen, dan moeten we met onze classificatie van ons eiland af, de wereld in!”

Delen