De Mandemakers Groep start pilot ETIM en 2BA 

23 / 05 / 2023

DMG wil met ETIM de datakwaliteit verbeteren en artikeldata-processen stroomlijnen.

Eén enkele gegevensbank waar alle artikeldata in een eenduidig formaat beschikbaar zijn: ETIM en 2BA in een notendop. Beschikbaar voor de hele keten van leveranciers, groothandels, fabrikanten en afnemers. 

Voordelen 

Voor Mark Strijbos, Directeur Operations van De Mandemakers Groep (DMG), staat vast dat de implementatie van ETIM en 2BA de investering dubbel en dwars waard is. “Met de ETIM Standaard willen we de datakwaliteit verbeteren en artikeldata-processen stroomlijnen. De bouw- en installatiesector hebben de enorme voordelen hiervan al laten zien. Met een solide data governance gaan we voortdurend de datakwaliteit monitoren, zowel die van de leveranciers als intern. Dit is de basis voor het beheer van datakwaliteit en continue verbetering. Door zo de faalkosten te reduceren verdienen we onze investering terug.” 

Pilot 

DMG begint de implementatie bij De Badenman. In 2023 krijgen de interne systemen en processen de benodigde updates en input om met support van Squadra Group een pilot te draaien. Naar verwachting gaat De Badenman in 2024 volledig over op ETIM en 2BA. 

Informatiebehoefte 

Arjan Veldhuis is als adviseur standaarden vanuit Ketenstandaard nauw betrokken bij dit project: “Elke twee weken overleggen we met de betrokkenen specialisten vanuit DMG en 2BA. Tussendoor stemmen we direct af met Mark van Lieshoud, Data Professional van DMG, over de uitdagingen bij het classificeren van het assortiment van toeleveranciers. Welke classes, features en values kunnen ze al vastleggen in ETIM en welke nog niet? Voor de kenmerken die (nog) niet goed kunnen worden vastgelegd, komen aanpassingen om ze zo goed mogelijk te laten aansluiten op de informatiebehoefte van DMG en haar klanten. Uiteindelijk wil DMG kunnen beschikken over de meest actuele productdata die ETIM Dynamic beschikbaar maakt voor de markt.”  

Delen