De Mandemakers Groep enthousiast over pilot ETIM en 2BA

07 / 12 / 2023

In 2023 startte De Mandemakers Groep een pilot met vier leveranciers om de datakwaliteit te verbeteren en artikeldata-processen te stroomlijnen met behulp van de ETIM Standaard en 2BA.

De goed verlopen pilot is inmiddels afgerond op een aparte testomgeving en in 2024 zal de nieuwe manier van werken ook in de productieomgeving worden gerealiseerd. Daarnaast verwacht De Mandemakers Groep tientallen leveranciers aan te sluiten op de ETIM Standaard en 2BA.

Positief

“Deze nieuwe manier van werken is een behoorlijke overgang, zowel voor ons als voor onze leveranciers. We hielden dan ook rekening met mogelijke weerstand bij onze leveranciers toen we de pilot startten. De pilot-leveranciers zijn echter uitermate positief over het werken met de ETIM Standaard en de datapool 2BA,” zegt Mark van Lieshoud, als Data Professional bij De Mandemakers Groep onderdeel van een team van zeven collega’s van een nieuw opgerichte afdeling Data Governance. “Leveranciers zien steeds beter het belang in van een goede datakwaliteit en gestroomlijnde artikeldata-processen. Via de ETIM Standaard en 2BA kunnen ze niet alleen De Mandemakers Groep, maar de hele markt bedienen. Dit is extra beweegreden voor ze om te investeren in deze nieuwe manier van werken.”

Hoge kwaliteit artikeldata

“De vraag naar artikeldata neemt al langer toe. Onder meer de opkomst van online webshops zorgt ervoor dat consumenten steeds meer informatie willen vinden om een goede aankoop te kunnen doen. Een hoge kwaliteit van artikeldata helpt ons echter ook enorm om faalkosten te reduceren en kosten te besparen in de hele keten. Door over de juiste specificaties te beschikken, zorgen we ervoor dat de juiste artikelen besteld worden. Met de juiste technische informatie bij de hand, kunnen onze installateurs klanten zo optimaal mogelijk helpen. Zowel voor De Mandemakers Groep als voor onze leveranciers is de investering in een goede Data Governance en deze nieuwe werkwijze daarom absoluut de moeite waard.”

Leveranciers stapsgewijs aansluiten

De Mandemakers Groep zal in eerste instantie ruim vijftig leveranciers gaan benaderen om de artikeldata conform de ETIM Standaard aan te leveren via 2BA. In de loop van 2024 zal De Mandemakers Groep de leveranciers stapsgewijs gaan ondersteunen bij de aansluiting, afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij alle betrokken partijen. Uiteindelijk hoopt De Mandemakers Groep dat alle leveranciers op deze nieuwe manier zullen gaan werken. Van Lieshoud: “Wij werkten al langer met ETIM, maar in dit traject maken we een flink aantal stappen door onze leveranciers meer te betrekken en door de kwaliteit van de data echt naar een hoger niveau te tillen. Het gaat hierbij om artikeldata, maar ook om media zoals productfoto’s en technische tekeningen. Daarnaast blijven onze leveranciers nu de enige eigenaar van de artikeldata. Zij dienen deze dus zelf op orde te houden.”

ETIM en 2BA

In de pilotfase zijn voor zo’n 20 verschillende ETIM-klassen Requests For Changes (RFC’s) aangevraagd bij ETIM International. Ketenstandaard ondersteunt De Mandemakers Groep bij het verwerken van deze RFC’s in de standaard. Daarnaast ondersteunt Ketenstandaard de leveranciers bij de implementatie van het ETIM-datamodel. Collega’s van de centrale artikeldatabase 2BA helpen de leveranciers bij de technische implementatie van de koppeling tussen hun PIM-systeem en 2BA. De RFC’s van De Mandemakers Groep zijn inmiddels bijna allemaal door ETIM International geaccordeerd en verwerkt in ETIM Dynamic. Deze wijzigingen zijn dan ook direct internationaal beschikbaar.

ETIM UP

De nieuwe klassen in ETIM worden gepubliceerd bij de release van elke volgende ETIM-versie. Op dit moment is ETIM 9.0 de meest actuele versie, eind 2024 verschijnt ETIM 10.0. Van Lieshoud: “De Mandemakers Groep is jaren geleden gestart met ETIM 6.0. Van onze leveranciers vragen we nu dat ze meteen de meest recente versie van ETIM gaan gebruiken. Zelf zullen we in 2024 dan ook volledig overgaan op ETIM 9.0. Zodra ETIM 10.0 wordt gepubliceerd, zullen we mogelijk gebruik kunnen maken van ETIM UP. ETIM UP maakt meteen de verschillen tussen de verschillende ETIM-versies duidelijk en helpt om de overstap naar een nieuwe versie te vereenvoudigen.”

Mandemakers en DICO

Logo Dico Digital Standard

Deze nieuwe werkwijze, die dus in 2024 breder zal worden toegepast, heeft positieve reacties ontvangen van leveranciers die het belang van goede datakwaliteit inzien. In deze context wordt de DICO Standaard gebruikt voor het uitwisselen van productgegevens en artikeldata.

Kleuren

In ETIM is een aantal basiskleuren opgenomen, maar afgeleide of (subjectieve) merkafhankelijke kleuren (bijvoorbeeld wolkenwit, hemelsblauw, vuurrood) kunnen nu ook worden uitgewisseld via een nieuwe DICO-extensie. Met ‘ValueDetail’ is een structuur toegevoegd om gedetailleerde waarden, zoals specifieke kleurwaarden volgens ETIM, toe te kennen. Mandemakers was zeer blij met deze toevoeging aan de DICO Standaard. 

Mandemakers Groep op bezoek bij Ketenstandaard in Ede

Delen