De bijna 800 bezoekers zeer enthousiast over Ketenstandaard Congres 2023

28 / 03 / 2023

Het Ketenstandaard Congres 2023 was een groot succes!

Samenwerken in de keten is noodzakelijk om maatschappelijke uitdagingen als de woningbouwopgave, de energietransitie en een circulaire economie te realiseren. Dat was de overkoepelende boodschap tijdens het drukbezochte Ketenstandaard Congres op 23 maart in Nijkerk. De ruim 800 aanwezigen, professionals uit de hele sector, beoordeelden het congres gemiddeld met een 8! Ze toonden zich enthousiast over het programma en waren energiek aan het netwerken. Vol inspiratie en met alle nieuw opgedane contacten kunnen ze een boost geven aan digitaliseren en standaardiseren in de sector!

Samenwerking

Ketenstandaard stimuleert samenwerking tussen opdrachtgevers, adviseurs, bouwers, installateurs en toeleveranciers van bouwmaterialen, onder meer met het beheer en het ontwikkelen van standaarden. Het was een uitdaging om een programma samen te stellen voor zo’n brede doelgroep, maar we zijn daar met het hele team van Ketenstandaard goed in geslaagd. Naast twee talkshows waren er 30 parallelsessies waarin bezoekers via masterclasses en praktijksessies meer te weten kwamen over onder andere onze standaarden DICO, ETIM, STABU en NL-SfB.

Hand-outs masterclasses en praktijksessies

Ontbrekende hand-outs kunt u opvragen bij de desbetreffende partner van Ketenstandaard.

Air Spiralo onderweg naar 100% digitalisering in de keten – TIE Kinetix
Boek tijdwinst met het digitaal ondertekenen van inkoopcontracten – DigiOffice
Centrale inkoop op basis van standaardisatie. Inka laat zien hoe… – Compano
De keten andersom – BouwInfosys
Digitaal factureren: E-facturatie is voor iedereen! – Van Meijel
Digitaal onderhoudsproces bij woningcorporaties en VvE’s – Aareon
Digitalisering in de installatiebranche – Bluace
Eindelijk 100% betrouwbare data – KC Nederland
Gegevensuitwisseling in het onderhoudsproces – Syntess Software
Het proces van pdf naar xml. Het beste van twee werelden in de praktijk – WhiteVision
ILS Configurator – DigiGO
Productdata en je bedrijfsprocessen – Calago
Specificeren, what’s in a name? – BNB
Stappenplan om voorbereid te zijn op digitale samenwerking – Contakt Consulting
Van e-facturatie tot e-procurement – TradeInterop
Digitale Vergunnings Controle – Gemeente Rotterdam
Wkb en het gebruik van standaarden – KOMO

Informatiemarkt

Op de informatiemarkt konden bezoekers kennismaken met organisaties die de standaarden in hun softwarepakketten doorvoeren. En op de kennisverdieping werd een aantal van onze 4.000 deelnemers geïnterviewd door Hélène Hendriks. Ook waren er vertegenwoordigers aanwezig van een groot aantal kennispartners en brancheorganisaties waar Ketenstandaard mee samenwerkt:  ISSO, KOMO, W/E adviseurs, Chaptr2, KOVON, Contakt, Squadra, BNB, Dutch Data Masters, ETIM International, Fortierra, In-Staet, Logius, PIT Digitale transformaties, VERA, digiGO, Aedes, BNA, Bouwend Nederland, Fedet, FME, HIBIN, NLingenieurs, NVTB, Rijksvastgoedbedrijf, Techniek Nederland, Vertaz en VNG.

KIS Systematiek

Behalve de parallelsessies en twee talkshows gehost door presentatrice Hélène Hendriks, werd de nieuwe Ketenstandaard Integrale Specificatie (KIS) Systematiek gelanceerd. Het congres werd afgesloten met de ondertekening van het digiAkkoord 2030 door ruim zestig betrokkenen, waaronder vertegenwoordigers van het ministerie van BZK, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Aedes.

Maatschappelijke opgaven

Doekle Terpstra (Techniek Nederland), Arno Visser (Bouwend Nederland), Martin van Rijn (Aedes) en Anne-Marie Rakhorst (oprichter duurzaamheid.nl) spraken in hun talkshow vooral over het belang van digitaliseren voor maatschappelijke opgaven als het bouwen van 900.000 nieuwe woningen en het verduurzamen van de bestaande bouwvoorraad. Om de nieuwbouw en verduurzaming te realiseren, zet de corporatiesector zich ervoor in om meer met datastandaarden te werken. Martin van Rijn, voorzitter van Aedes: “Uniformiteit zorgt ervoor dat gegevens betrouwbaarder zijn, het levert snellere en betere beslissingen op en het leidt tot lagere kosten. We kunnen onze huurders zo gerichter van dienst zijn. En als we er geld mee besparen, komt dit ook ten goede aan de huurders.”

Opschalen

 “Digitaliseren is noodzakelijk voor een versnelling van de energietransitie, voor het terugdringen van faalkosten én om een sprong in de productiviteit te maken,” zegt ook Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. “Het vereist wel samenwerking in de hele keten.”

Arno Visser, de nieuwe voorzitter van Bouwend Nederland beaamt de noodzaak van standaarden om goed samen te werken in de keten. “Daar zit een grote winst voor bedrijven. De standaarden zijn inmiddels wel bekend, nu moeten we echt gaan opschalen om de maatschappelijke opgaven waar te maken.”

DigiAkkoord 2030

Een brede coalitie van ruim 60 ketenpartners in de ontwerp-, bouw- en technieksector ondertekende tijdens het Ketenstandaard Congres het digiAkkoord 2030. Hiermee bevestigt de sector zich actief in te zetten voor het versnellen van de – noodzakelijke – digitalisering en ketenoptimalisatie.Versnellen gebeurt onder meer met digiDeals: tastbare projecten over het uitwisselen van meer data, het verbeteren van de kwaliteit van data, over vertrouwen en samenwerking in de hele keten.

Talkshow met: Jacco Maan (CFO Vidomes), Lieve DeClercq (Algemeen Directeur SPIE Nederland), Tristan van de Pavert (Country Director Wavin Netherlands & Belgium), Erik van ’t Hof (Hoofd Kennismanagement Rijksvastgoedbedrijf), Willemien Bosch (Directeur NLingenieurs), Roger Tan (Lid BDR namens BNA en NLingenieurs/Voorzitter Program Board DSGO), Daniëlle de Nijs (Directeur Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen)
Interview met Mark van Otterloo, datamanager bij Stiho
Informatiemarkt waar 31 organisaties tonen hoe ze de standaarden in hun softwarepakketten doorvoeren
Talkshow met Arno Visser (Voorzitter Bouwend Nederland), Anne-Marie Rakhorst (Oprichter duurzaamheid.nl), Martin van Rijn (Voorzitter Aedes), Doekle Terpstra (Voorzitter Techniek Nederland)
Ondertekening digiAkkoord 2030

Delen