Datagedreven ontwerpen, bouwen en beheren

09 / 02 / 2022

Ketenstandaard draagt bij aan de volgende stap door de verdere doorontwikkeling van ETIM MC klassen.

De open Uniforme Objecten Bibliotheek is ontwikkeld door de sector en voor de sector. Samen met Techniek Nederland, FME, Fedet, en 2BA zijn de grote technisch dienstverleners en fabrikanten de drijvende kracht achter het platform. 2BA neemt de exploitatie van de objectenbibliotheek op zich en heeft voor de technische ontwikkeling samengewerkt met CIC (Cadac Itannex Cooperation). Ketenstandaard draagt bij door de verdere doorontwikkeling van ETIM MC klassen.

Efficiënt(er) werken

De Open Uniforme Objecten Bibliotheek zorgt voor de standaardisatie die nodig is om echt data gestuurd te kunnen gaan werken gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw en in iedere schakel van de keten. Het CAD-platform onafhankelijk uit kunnen wisselen van objecten en modellen zonder informatieverlies én modelleren met gevalideerde fabrikantendata, is noodzakelijk om als sector efficiënt(er) te werken, faalkosten te reduceren en invulling te kunnen geven aan de grote maatschappelijke uitdagingen waar de sector voor staan zoals duurzaamheid, woningbehoefte et cetera.

UOB 1.0

De UOB is gevuld met bijna 400 template objecten die generiek kunnen worden gebruikt maar ook specifiek kunnen worden gemaakt met behulp van ETM MC gestructureerde fabrikantendata uit de datapool 2BA. Gestart is met Revit-templates als meest gebruikte modelleersoftware binnen de installatiesector, maar de visie is om een veelvoud van CAD platformen te ondersteunen. Er is een plug-in beschikbaar waarmee gebruikers kunnen modeleren met objecten uit de UOB en er is een Software Development Kit (SDK) beschikbaar waarmee softwarebedrijven (commerciële) plug-ins kunnen ontwikkelen die gebruik maken van de UOB. Cadac had de primeur en heeft als eerste een UOB plug-in ontwikkeld voor hun applicatie “The Modus”.

Gebruikerservaring

Uit feedback van gebruikers die met de UOB aan de slag zijn gegaan is gebleken dat het voor 3D-modelleurs uitermate belangrijk is dat ze complete domeinen kunnen modelleren vanuit één bibliotheek, en dan het liefste de UOB. Met domeinen wordt hier bijvoorbeeld bedoeld ventilatie, riolering, verwarming et cetera. Op dit criterium was de ontwikkelde content echter nooit beoordeeld, sterker nog, bij aanvang van het project is de logische keuze gemaakt om voor alle op dat moment beschikbare ETIM Model Classes (ETIM MC) een templateobject te maken. Deze blijken wel de meest getekende objecten te representeren maar niet perse een heel domein af te dekken.

Volgende stap: Projectplan 2.0

Het geheel aan noodzakelijke doorontwikkeling heeft inmiddels geresulteerd in projectplan UOB 2.0. Er vindt nog sectoraal overleg plaats over de financiering van dit plan maar het is de verwachting dat begin 2022 aangevangen kan worden met de ontwikkeling van UOB 2.0 met een totale doorlooptijd voor het completeren van alle domeinen van 12-15 maanden.

Met het projectplan 2.0 wordt de UOB doorontwikkeld naar het niveau dat alle 3D modellerende installateurs in de gehele project cyclus over kunnen stappen naar gebruik van de UOB zonder in te leveren op de voor hen gebruikelijke functionaliteit in het proces van 3D modelleren.

Meewerken

Als u ook wilt meewerken aan de ontwikkeling van UOB 2.0, dan kunt u zich melden bij Open UOB.

BRON: Open UOB

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?