Cursus restauratiebestek

30 / 11 / 2021

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), Stichting Nationaal Restauratie Centrum (NRC) en Ketenstandaard hebben elkaar dit jaar gevonden in het kader van de kennisoverdracht over het restauratiebestek.

In het kader van het programma Restauratiekwaliteit is de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) met het initiatief gekomen om een modelbestek voor werkzaamheden aan monumenten op te stellen. De inhoudelijke basis hiervoor wordt gevormd door de ERM-uitvoeringsrichtlijnen die samen met restauratie-architecten, aannemers, gemeenten, Rijk en opdrachtgevers zijn ontwikkeld. Doordat alle partijen in de restauratieketen het werk op dezelfde wijze omschrijven, wordt beter duidelijk welk kwaliteitsniveau wordt gevraagd en worden misverstanden bij zowel prijsvorming, als in de uitvoering voorkomen.

Samenwerking

Voor de ontwikkeling is samengewerkt met stichting Nationaal Restauratie Centrum (NRC), stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en met Ketenstandaard. De volgende stap is die van een goede kennisoverdracht en daarom staat op donderdag 17 maart 2022 de dagcursus ‘Restauratiebestek en Contracteren’ ingepland op kantoor bij Ketenstandaard in Ede.

Cursus

Tijdens deze cursus wordt de inhoud van het Restauratiebestek systematisch doorgenomen. Wat zijn de veranderingen en verbeteringen? Waar staan de restauratiewerkzaamheden in de Stabu-systematiek? Er wordt ook gewerkt met praktijkopdrachten waarvoor de cursist zelf zijn of haar laptop meeneemt.

Het is wenselijk dat de cursist basiskennis heeft over de STABU systematiek en de ERM kwaliteitsnormen.

Korting

Als STABU deelnemer van Ketenstandaard ontvangt u 100 euro korting voor deelname aan deze cursus. De inschrijvingen voor de cursus verlopen via de website van NRC.

Delen