CUR-aanbevelingen

De (CROW-)CUR-aanbevelingen die al verwerkt zijn als separate specificaties in de huidige database, worden voortaan verwerkt binnen de huidige specificaties. De huidige, speciaal op CUR-ingerichte bouwstof- of resultaatspecificatie,  komen te vervallen.

Op de eerste regel, onder de (meestal genormeerde) titel,  kunt u een keuzetekst aanzetten waarmee u de CUR-aanbeveling van toepassing verklaart. Dit is bijvoorbeeld “Materialen voor kunstharsgebonden terrazzovloeren leveren overeenkomstig CUR-aanbeveling 90:2002).”
Er worden hier juist wél data vermeld in verband met de geldigheid van die specifieke CUR-aanbeveling.
CUR-Aanbevelingen zijn publicaties waarin afspraken tussen partijen in de bouw zijn vastgelegd. De aanbevelingen worden beheerd bij Stichting CROW uit Ede, onze buren.

Delen