CO Certificering

31 / 03 / 2023

Vanaf 1 april 2023 is het verplicht een inbedrijfsstelling van een ketel te melden bij een certificerende instantie.

In samenwerking met onder meer Techniek Nederland, wordt dit proces gestandaardiseerd met de DICO Standaard. Het conceptbericht staat in Semantic Treehouse. In de FGO+ app van Techniek Nederland is een eerste proefimplementatie gedaan. De volgende stap is het aanhaken van een certificerende instantie zodat het inlezen van het bericht bekeken kan worden. Er komt een reviewperiode om verbeteringen en opmerkingen te plaatsen. Dit proces gaat over miljoenen meldingen per jaar, dus de moeite waard om te standaardiseren voor de markt!

Standaard DICO berichten voor CO Certificering binnenkort gepubliceerd!

Over enkele weken kunnen inbedrijfstellingen en onveilige situaties slim gemeld worden via gestandaardiseerde DICO berichten. Er komen dan 2 nieuwe transacties beschikbaar namelijk:

T1.0 – Transactie inbedrijfstelling

Er wordt voorgeschreven dat een installatiebedrijf de afgeronde werkzaamheden en inbedrijfstelling meldt bij de Certificerende Instellingen (CI) waar deze gecertificeerd is. Op deze manier kan de CI steekproefsgewijs controles uitvoeren op de werkzaamheden van het bedrijf. De melding kan in dit geval door de inbedrijfsteller ook beschikbaar worden gesteld voor de woningcorporatie. Zo wordt de data op twee plekken gebruikt, waarna dit weer kan worden teruggekoppeld aan één of meerdere bewoners.

Figuur: Transactie inbedrijfstelling

T2.0 – Transactie onveilige situatie        

Deze transactie beschrijft een melding van een onveilige situatie die zich heeft voor gedaan bij het inbedrijfstellen van een installatie.

Met deze berichten kunnen 1 of meer meldingen of onveilige situaties gemeld worden. Verder gaat het hier in aantallen over miljoenen meldingen waardoor het noodzakelijk is om dit te gaan standaardiseren op een slimme manier. De FGO+ app heeft een eerste conceptversie van de DICO CO Message geïmplementeerd (via een JSON Schema).

Figuur: Transactie onveilige situatie

Certificerende instellingen

De certificerende instellingen werken volgens één van deze schema’s om partijen te certificeren. Op dit moment zijn er 5 CI’s (Bureau Veritas, Dekra, Kiwa, Normec en SKG-IKOB) die deze rol op zich nemen. In de toekomst kan dat veranderen.

Publicatie

Het schema, het onderliggende berichtmodel en procesdocumentatie zijn bijna gereed voor publicatie, de komende weken worden de laatste puntjes op de i worden gezet zodat de markt ermee aan de slag kan.

Figuur: Proces inbedrijfstelling

Gebruik CO Certificeringberichten

In Semantic Treehouse, de beheeromgeving van deze afspraken, vindt u de technische beschrijving, voorbeeld berichten, de schema’s en meer. Het berichtmodel beschrijft twee transacties middels één berichtstructuur. Het onderscheid wordt gemaakt middels een kleine codelijst die hangt aan het veld <MessageType>. Deze veldcode wordt gevuld met de code voor een melding van een onveilige situatie of met een code waardoor het bericht de melding van een inbedrijfstelling doorgeeft.

Alvast geïnteresseerd over inhoudelijke vragen over deze publicatie? Bel 088 1500 800 of mail naar  dico@ketenstandaard.nl

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?