Certificeren DICO Berichten

13 / 09 / 2022

Momenteel is een tiental pilot bedrijven het certificeringsproces aan het testen.

Veel bedrijven in de bouw- en technieksector hebben een vorm van elektronische berichten-uitwisseling opgenomen in hun bedrijfsproces. Gestandaardiseerde DICO-berichten maakt het mogelijk nóg beter controle te houden op de transacties. Hoe meer bedrijven de DICO Standaard gebruiken, hoe efficiënter bedrijven kunnen samenwerken binnen de hele bouwketen; van offerte naar order, tot orderbevestiging, levering en facturatie.

Verhogen kwaliteit

Om de kwaliteit van de digitale informatie-uitwisseling tussen bedrijven in de bouw- en technieksector te verhogen, ontwikkelde Ketenstandaard de mogelijkheid tot het aanvragen van een certificaat voor DICO-berichten.

De certificering moet het aantal foutieve berichten terugdringen bij het gebruik van de DICO Standaard. Het certificaat bevestigt dat de DICO Standaard wordt nageleefd op de gestelde eisen door Ketenstandaard.

XSD

Om een DICO bericht te kunnen certificeren gaat het om de juistheid van de berichtenstructuur (XSD) en dat deze getest kan worden. In een later stadium kunnen er waar dat mogelijk is extra business-rules toegevoegd worden waarop gecertificeerd kan worden.

Pilot

Momenteel is een tiental pilot bedrijven het certificeringsproces aan het testen, vanaf het akkoord gaan met de certificeringsvoorwaarden in Mijn Ketenstandaard tot het downloaden van het label dat zij kunnen voeren in hun eigen communicatie.

Delen