CBS Goederencode lijst geactualiseerd

Bericht van onze partner 2BA

CBS Goederencode lijst geactualiseerd naar 2022; mogelijke consequenties voor uw data

Zoals wellicht voor u bekend is er per 1 januari 2022 een belangrijke wijziging van kracht voor de EU-goederencodes binnen het geharmoniseerde systeem (HS). Dit heeft gevolgen voor een groot aantal goederen. 

Inmiddels is de goederencodelijst ook binnen 2BA geactualiseerd naar 2022. Hierdoor worden eventueel vervallen (2021) goederencodes geblokkeerd door onze importroutine met dataverlies tot gevolg. Indien het verlies groter is dan 20 procent dan zal de dataverwerking in eerste instantie door het systeem geblokkeerd worden voor publicatie.

Wij adviseren u om eventueel vervallen goederencodes op voorhand te actualiseren zodat uw data-afnemers geen dataverlies ondervinden. Klik hier voor een overzicht van de vervallen 2021 goederencodes. Een actueel overzicht treft u aan op de website van het CBS en binnen het 2BA model. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Delen