Bouwbegrippen en Linked Data

01 / 12 / 2023

Voor 2024 hebben we onze blik gericht op twee belangrijke toekomstige ontwikkelingen: de integratie van "Bouwbegrippen" en de implementatie van Linked Data technologie.

Bouwbegrippen

Met het onderzoek naar de integratie van Bouwbegrippen zetten we een belangrijke stap in het verbinden van de diverse standaarden die we beheren. Het doel is om deze bouwbegrippen zodanig open te ontsluiten dat ze door een breed scala aan kennisinstellingen en gebruikers kunnen worden geïntegreerd in hun eigen systemen. Dit initiatief is enthousiast ontvangen door verschillende standaardisatie organisaties en dat geeft energie om de volgende stappen te gaan nemen.

De kracht van Linked Data

Linked Data is een techniek voor het delen van informatie op het internet, waarbij elk stukje data zijn eigen unieke webadres heeft, vergelijkbaar met individuele webpagina’s. Deze datafragmenten zijn met elkaar verbonden door middel van links, waardoor er een uitgebreid netwerk van informatie ontstaat. Om dit systeem effectief te laten functioneren, worden er standaarden gebruikt. Deze standaarden zorgen voor een uniforme manier van data-uitwisseling. Dit maakt het voor gebruikers mogelijk om informatie van diverse bronnen te raadplegen en te gebruiken, zonder rekening te hoeven houden met de verschillen in software.

Ketenstandaard zal zich in 2024 richten op het publiceren en verbinden van verschillende standaarden voor de bouw- en technieksector via deze Linked Data techniek. We werken samen met digiGO aan een uniform publicatieplatform waar standaarden van verschillende organisaties in de bouw- en technieksector samenkomen met behulp van deze techniek.

NL-SfB

Ook de NL-SfB Standaard krijgt straks een plek op het speciale Linked Data platform.

NL-SfB wordt nu al gepubliceerd als Linked Data (versie 0.9). Het doel is dat, wanneer je een bouwdeel zoekt in NL-SfB, je straks automatisch gerelateerde producten met technische kenmerken uit ETIM en passende specificaties uit STABU kunt vinden en weergeven met behulp van de Linked Data techniek. Dit maakt het veel eenvoudiger om een compleet overzicht te krijgen van alle relevante informatie over producten voor de bouw- en technieksector en vereenvoudigt en verduidelijkt het werken met de verschillende standaarden.

ILS Configurator

Daarnaast hebben we een succesvolle Proof of Concept met Linked Data technologie voltooid. Uit deze Proof of Concept blijkt de enorme meerwaarde van de Linked Data techniek, een innovatie die al in gebruik is bij de ILS Configurator. NL-SfB wordt nu al op deze manier toegepast in de ILS Configurator.  

ILS Configurator

ILS Configurator

De ILS Configurator is een online hulpmiddel dat digitale samenwerking in de bouwsector bevordert. Het stelt gebruikers in staat om voorafgaand aan een project afspraken te maken over het uitvragen en aanleveren van bouwwerkinformatie, wat de samenwerking efficiënter maakt​​. In november 2023 won de ILS Configurator de Cobouw Digitalisering Award.

De ILS Configurator wordt ondersteund door open standaarden zoals NL-SfB, en is flexibel ontworpen om nieuwe bronnen toe te voegen​​. In de toekomst zal de configurator datakoppelingen mogelijk maken met zijn machine-readable output​​, bovenop de reeds bestaande Linked Data input.

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?