BIM Bots

02 / 03 / 2021

Of je nu opdrachtgever, eigenaar, architect, ingenieur, aannemer, specialist of leverancier van bouwmaterialen bent: in de bouw is iedereen gebaat bij een efficiënt bouwproces.

Met de ontwikkeling van een ecosysteem van slimme tools rondom Building Information Modeling (BIM), BIM Bots genaamd, denkt TNO dat innovatieve oplossingen op de markt gaan komen die het werk in de bouw effectiever laten verlopen en tijdverlies en hogere kosten voorkomen.

Bbl

BIM opent volgens TNO mogelijkheden om een virtueel bouwwerk vooraf en een gerealiseerd bouwwerk achteraf automatisch te toetsen aan eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Hiervoor is vorig jaar een Proof of Concept afgerond die een onderdeel van BBL, de Milieuprestatie van een gebouw (MPG), volledig automatisch kan berekenen op basis van een BIM model. Door verdere ontwikkeling van dit eco-systeem zijn in de toekomst zowel aannemers als private kwaliteitsborgers in staat om op verantwoorde wijze een bouwwerk bij oplevering te beoordelen op verschillende aspecten van het Bouwbesluit.

Asset Lifecycle Information Management

TNO denkt dat we met de ontwikkeling van een netwerk van autonome BIM Bots kunnen bijdragen aan de totstandkoming van Asset Lifecycle Information Management (ALIM) van gebouwen en daarmee het realiseren van grote maatschappelijke uitdagingen. Volgens hen is een BIM Bot een intelligent, online systeem dat autonoom handelingen uitvoert op basis van BIM-data. Denk naast checks op het BBL ook aan het uitvoeren van specifieke berekeningen, simulaties of analyses. In elk geval ondersteunt een BIM Bot een specifieke taak om de gebruiker zo goed mogelijk te ondersteunen in het bouwproces.

Standaarden verbinden

BIM Bots is een ontwikkeling die wij ondersteunen door het verbinden van onze standaarden, zoals bijvoorbeeld de NL/SfB-classificatie met STABU2.

Meer weten: ga naar de website van TNO

Delen