Beoordelingsrichtlijnen – BRL’en

De Beoordelingsrichtlijnen worden vanaf september opnieuw ingepast in de STABU-database. Dit gebeurt niet meer in de vorm van afzonderlijke specificatievarianten, maar de inpassing vindt plaats binnen de huidige algemene bouwstof- en resultaatspecificaties.

Keuzetekst

Op de eerste regel – onder de (meestal genormeerde) titel – kunt u een keuzetekst aanzetten waarmee u de Beoordelingsrichtlijn van toepassing verklaart. Dit is bijvoorbeeld “Garagedeuren leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat overeenkomstig BRL 0815.”
Er worden geen publicatiedata vermeld, de laatst gepubliceerde en aanvaarde BRL, is geldig.

Opmerkingen

Verder vindt u de, aan de BRL gerelateerde OPMERKINGEN, onder die kenmerken waarin de van toepassing verklaarde BRL grenswaarden, vereist zijn. De op de eerste regel aanwezige weblink naar de BRL zelf (in de KOMO-online database), komt binnenkort in de bestekverwerkingsprogrammatuur beschikbaar.

Bouwbesluit

Er zijn circa 120 actieve Beoordelingsrichtlijnen met een Bouwbesluit (Bb)-aansluiting, die voor inpassing in aanmerking komen. De inpassing daarvan in de STABU database, zal gelijk oplopen met de waardering, aanpassingen en aanvaarding door de Stichting KOMO van deze beoordelingsrichtlijnen in aanloop op de nieuwe wetgeving (WKB) begin 2022.

De verwerking van een BRL houdt tevens in dat de specificatiegroep onder de betreffende rubriek is geredigeerd.

Delen