API Projectnummers : DICO Calls

01 / 10 / 2021

Vanuit de markt is de vraag gekomen om het proces rondom het gebruik van projectnummers te standaardiseren.

Het vermelden van het juiste projectnummer is een groot probleem in de bouw dat leidt tot veel fouten en gedoe. Vanuit de markt is de vraag gekomen om het proces rondom het gebruik van projectnummers te standaardiseren.

Messageservice 3.1 REST

Door de eerdere publicatie van de Messageservice 3.1 REST is al kennis gemaakt van het Rest Protocol. Dit zelfde protocol wordt nu gebruikt van het opvragen (GET) en verzenden (POST) van projectnummers. Op deze manier kunnen partijen op steeds dezelfde wijze dit proces toepassen richting hun klanten en leveranciers.

In de toekomst zullen meer REST Calls worden ontwikkelend is de verwacht. Deze nieuwe manier van informatie uitwisselen gaan we vanaf nu  DICO Calls noemen.

Delen