Afspraken over standaarden voor het digitale bouwwerkdossier

13 / 03 / 2023

Evelien Bruggeman, directeur van het Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar Bouwrecht bij de Technische Universiteit Delft, aan het woord over digitaliseren en het nut van standaarden.

Minder geschillen door meer eenheid

“Digitaliseren is een middel om te voorkomen dat er informatie verloren gaat tussen de verschillende eilanden in het bouwproces,” zegt Evelien Bruggeman, directeur van het Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar Bouwrecht bij de Technische Universiteit Delft. “En standaardisatie van data kan op veel verschillende niveaus en manieren. In de bouw gebruiken we de algemene voorwaarden als standaard documenten. Door deze steeds opnieuw te gebruiken, hopen we dat er eenheid ontstaat in de manier van contracteren en dat alle partijen hetzelfde beeld hebben bij gemaakte afspraken. Minder interpretatieverschillen zorgt uiteindelijk ook voor minder geschillen.”

Voordeel van een duidelijke vraagspecificatie

“Een STABU-bestek bevat een juridisch deel en daarnaast allerlei technische eisen. Het is maar de vraag of je al die technische eisen in een gebouwdossier wilt opnemen. Bouwers hebben andere informatie nodig dan beheerders van een gebouw. Bij onze onderzoeken hebben we gemerkt dat hybride contractvormen tegenwoordig veel voorkomen. Een geïntegreerd contract, bijvoorbeeld vormgegeven met behulp van een UAV-GC,  kent vaak een hybride vorm. Wanneer een opdrachtgever hele specifieke ideeën heeft over hoe iets gebouwd moet worden, bijvoorbeeld de manier waarop iets moet aansluiten op bestaande installaties, dan wordt er vaak technisch gespecificeerd. Bij andere onderdelen is het minder belangrijk hoe een aannemer iets bouwt, als het maar voldoet aan de gewenste functionaliteiten. Een duidelijke vraagspecificatie draagt altijd bij aan minder geschillen.

Afspraken maken over onbekendheden

“Alles valt of staat met duidelijke afspraken. Technische afspraken zijn niet per se duidelijke afspraken. Naast geschillen die ontstaan bij een mismatch aan verwachtingen of een verschil in interpretatie, ontstaan ze bij onverwachte omstandigheden, dingen die je vooraf niet weet. In de bouw heb je altijd te maken met een groot aantal onbekendheden. Wij vinden dat je die onbekendheden zo vroeg mogelijk in het proces in kaart moet brengen En als je dat niet doet, moet je dan op zijn minst afspreken hoe je er later in het proces mee omgaat. Bij wie het risico van de onzekerheid komt te liggen. Dat voorkomt veel gedoe.”

Uniformiteit met Visie en NL-SfB

“Ik denk dat opdrachtgevers en opdrachtnemers zich goed bewust zijn van de voordelen van werken met gestandaardiseerde voorwaarden. Standaardisatie draagt bij aan duidelijkheid, dat weet iedereen. DigiGo is aan het inventariseren welke standaarden er zijn en welke veel worden gebruikt. Op basis van die bevindingen zou je kunnen gaan kijken welke we uiteindelijk gaan opnemen in de bestekken. Standaarden als Visie en NL/SfB kunnen voor de nodige uniformiteit zorgen.”

Lees hier het volledige interview met Evelien Bruggeman.

Delen