Aedes stimuleert gebruik DICO

14 / 12 / 2023

De DICO Standaard helpt woningcorporaties bij het stroomlijnen van het onderhoudsproces.

Uit onderzoek van Aedes vereniging van woningcorporaties blijkt dat minder dan de helft van de woningcorporaties de voordelen van deze standaard benut. Aedes onderzocht waar dit aan ligt, hoe de huidige praktijk rondom het onderhoudsproces eruitziet en hoe de samenwerking met onderhoudspartijen gaat.

Belangrijkste conclusies: DICO is een standaard die corporaties en onderhoudspartijen over het algemeen goed waarderen. Het levert kwantitatieve en kwalitatieve voordelen op voor zowel de woningcorporatie, de huurder als de onderhoudspartij. Het dagelijks onderhoudsproces is gebaat bij een goede gegevensuitwisseling tussen woningcorporatie en onderhoudspartij. Standaardisatie is daarbij onontbeerlijk. Daarnaast levert de DICO Standaard de volgende voordelen op:
·      Verminderde administratieve lasten;
·      Betere dienstverlening aan huurders;
·      Gestroomlijnd onderhoudsproces.

Aedes start een werkgroep van corporaties en samenwerkende onderhoudsaannemers om het gebruik van DICO te stimuleren. Ken je iemand uit je eigen organisatie of andere corporaties die hieraan mee willen werken? Meld je aan bij Jorn Koot!

Delen