Adoptie SALES005 groeit!

09 / 07 / 2020

Wij zien de positieve trend dat steeds meer deelnemers SALES005 in hun systemen bouwen.

Wij zien de positieve trend dat steeds meer deelnemers SALES005 in hun systemen bouwen. 

Helaas zijn er ook nog veel partijen die blijven vasthouden aan de oudere versies van de standaard.

Er zijn inmiddels meer dan 30 softwarepartijen en groothandels die zich gecommitteerd hebben om de berichten binnen hun softwarepakketten te laten voldoen aan de SALES005.

Iedereen kan voordeel halen uit alle mogelijkheden van deze nieuwste versie die volledig aansluit op actuele ontwikkelingen in de markt, waardoor organisaties beter kunnen voldoen aan toenemende eisen van opdrachtgevers, partners en de overheid.

Een kleine greep uit de voordelen van de SALES005

 • Betere aansluiting bij internationale standaarden zoals BMEcat en UBL voor een betere mapping met de SALES XML- berichten;
   
 • Bij bijna alle SALES XML berichten de mogelijkheid om eenduidige bijlagen en certificaten structuren mee te sturen
  (Bijvoorbeeld link naar product informatiepagina in de bijlage structuur van het artikelbericht of foto’s voor een reparatie in het opdrachtbericht);
   
 • Externe codelijsten zodat nieuwe codes makkelijker kunnen worden toegevoegd zonder dat er een nieuwe versie van het bericht gemaakt moet worden;
   
 • SALES005 is flexibeler door de extensie-mogelijkheden waardoor er in de toekomst geen versieverhoging meer nodig is om nieuwe velden toe te voegen.
  (Denk hierbij aan sectorspecifieke structuren die in de extensie geplaatst kunnen worden);
   
 • Btw verlegd op de factuur is nu beschreven, zodat er voldaan kan worden aan de factuureisen van de Nederlandse Overheid
   
 • Wettelijk verplichte indicatoren zijn nu toe te voegen in het artikel- en productbericht .
  (Bijvoorbeeld battery indicator: Het is wettelijk verplicht om aan te geven of een product al dan niet over een batterij beschikt.);
   
 • Vele aanpassingen en verbeteringen t.o.v. de INSBOU004 naar aanleiding van verzoeken uit de markt (RFC’s).
  (Bijvoorbeeld  vereenvoudigde en opgeschoonde procesdocumentatie, toevoeging alternatieve gebruikseenheid in het artikelbericht, toevoeging account informatie zoals  IBAN gegevens in het factuurbericht).
   

​Maar het grootste voordeel valt te behalen door met de hele markt 1 versie te ondersteunen.

Haak aan en doe mee en zet de implementatie van SALES005 op de roadmap.  Digitalisering stopt nooit! 

Ketenstandaard ondersteunt vanuit haar beleid de laatste 2 versies van de Standaard. Op dit moment zijn dat INSBOU004 en SALES005.

Delen