13000 Fabrikantgebonden Product Specificaties

30 / 03 / 2021

Er staan momenteel ruim 13.000 FPS’en (fabrikantgebonden product specificaties) van circa 450 fabrikanten gepubliceerd in de STABU online-database. Dit aantal groeit gestaag door.

Er staan momenteel ruim 13.000 FPS’en (fabrikantgebonden product specificaties) van circa 450 fabrikanten gepubliceerd in de STABU online-database. Dit aantal groeit gestaag door.

Onder een aantal specificatievarianten staan er inmiddels meer FPS’en dan de traditionele specificatienummering (.f01-.f88) toeliet. Met ingang van STABU Update 2021-03 wordt er daarom alfanumeriek doorgeteld vanaf .f88. (eerst .f01-.f88, dan verder met .f0a t/m .fz8. = max. 549 specificaties/variant).

Dit lost ook een ander probleem op. Bij het zoeken naar specificaties kon u soms een onverwacht resultaat verkrijgen als gevolg van dubbele coderingen. Dit is door deze nieuwe aanpak verholpen. Hierdoor kan de STABU online database steeds verder blijven groeien.

Delen