Wat is een GLN adrescode?

De GLN adrescode is een wereldwijd unieke code van 13 cijfers die in elektronische berichten wordt gebruikt voor de identificatie van vaste adresgegevens van een organisatie. Een bedrijf kan meerdere GLN codes gebruiken voor verschillende vestigingen, of bijvoorbeeld voor een factuuradres.

Deelnemers van de DICO Standaard, ontvangen automatisch één GLN adrescode via Ketenstandaard. Extra codes kunnen door DICO deelnemers kosteloos worden aangevraagd via Mijn Ketenstandaard.

GLN Voor DICO deelnemers

Om elektronische gegevens te kunnen versturen conform de DICO Standaard, heeft u een wereldwijd unieke GLN Adrescode nodig, een uniek 13-cijferig nummer, waarmee uw bedrijfsvestiging in alle elektronische documenten wordt geïdentificeerd. Dit nummer wordt automatisch opgenomen in het DICO Adresregister waarin duizenden adressen uit de bouw-en technieksector terug te vinden zijn.


ETIM deelnemers

ETIM deelnemers kunnen u gratis gebruikmaken van het DICO artikel- en productbericht. DICO is een standaard waarmee gestructureerd, veilig en software onafhankelijk, digitale informatie kan uitgewisseld worden met afnemers en leveranciers in de bouwen technieksector. Hiervoor hebben zij ook een GLN adrescode nodig. ETIM deelnemers krijgen, indien gewenst, standaard één GLN.