GB-CAS

Het Geïntegreerd Bouwen CAD-Afsprakenstelsel (GB-CAS) is primair bedoeld voor gestructureerd tekenwerk van 2D CAD-tekeningen en voor informatie-uitwisseling voor de B&U-sector. GB-CAS is een algemeen geldend CAD-afsprakenstelsel. Door de opkomst van BIM wordt het stelsel beperkt toegepast.

GB-CAS maakt informatie-uitwisseling over tekenwerk mogelijk tussen verschillende bouwpartners. Voor CAD applicatieontwikkelaars is GB-CAS een leidraad bij het ontwikkelen van software waarmee CAD-gebruikers automatisch op basis van GB-CAS kunnen werken.

Ketenstandaard beheert GB-CAS in opdracht van het BIM loket.