Voordelen voor fabrikanten, groothandels en importeurs

ETIM voor fabrikanten

Voor fabrikanten is het belangrijk dat hun producten snel gevonden worden door de groothandel. ETIM helpt daarbij. Als ETIM-deelnemer kunnen fabrikanten meebepalen welke kenmerken producten krijgen. Fabrikanten maken de data één keer aan, geclassificeerd volgens ETIM. Een datapool levert de gegevens rechtstreeks door aan groothandels, installateurs en bouwbedrijven.

Voordelen voor fabrikanten:  

  • Tijdwinst en lagere kosten omdat maar één bestand met productgegevens nodig is voor alle ketenpartners;
  • Meer controle op datakwaliteit in de keten, ook op de gegevens die anderen over de producten publiceren;  
  • Assortimentswijzigingen kunnen sneller worden doorgevoerd zodat nieuwe producten eerder digitaal beschikbaar komen.  

ETIM voor groothandels en importeurs

Groothandels en importeurs kunnen volgens de ETIM classificatie van fabrikanten een structuur maken in hun stambestand. Dankzij ETIM leidt de zoekstructuur naar de juiste selectie van producten, aangeboden door verschillende aanbieders. Zo zijn de gegevens direct beschikbaar voor het eigen verkoopinformatiesysteem en de webshop.

Voordelen voor groothandels en importeurs

  • Leveranciers vullen websites, ERP-systemen en BIM-modellen automatisch met gevalideerde en actuele data;  
  • Alle leveranciers leveren informatie op dezelfde manier aan waardoor niets hoeft te worden geconverteerd of aangevuld;  
  • Door digitale uitwisseling van informatie is er minder kans op typefouten;  
  • De informatie komt rechtstreeks van de leverancier, deze is verantwoordelijk voor de validiteit en actualiteit van de informatie.