ETIM Facts

ETIM Facts

ETIM Facts

Wat is de ETIM productclassificatie?

De ETIM productclassificatie is een logische en eenduidige rubricering van handelsproducten in verschillende artikelklassen, daarbij worden de selectieve producteigenschappen in de klasse vastgelegd. Dit is mogelijk door gebruik te maken van artikelklassen, kenmerken, eenheden en grenswaardes die op een standaard manier zijn beschreven. Elke klasse kent diverse synoniemen. Hierdoor wordt het vinden van het juiste product voor gebruikers veel makkelijker.

Productclassificatie voorkomt spraakverwarringen en vergissingen, en maakt het mogelijk  op een standaard manier de producten te identificeren en technische- en handelsgegevens elektronisch uit te wisselen tussen de diverse partijen.

Wat is een ETIM Kenmerk?

Een ETIM kenmerk beschrijft een eigenschap van een product, zoals het soort materiaal waarvan het is gemaakt, de afmetingen of de kleur van een product. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen alfanumerieke, numerieke en logische kenmerken. Bij alfanumerieke kenmerken is er de keuze tussen een vaste rij mogelijke waarden zoals bijvoorbeeld kleur = groen, geel, rood, enzovoort, numerieke kenmerken vragen naar een getalswaarde met een bepaalde eenheid (zoals lengte = .mm) en een logisch kenmerk geeft alleen de keuze ja/nee. In 2016 is ETIM voor Nederland uitgebreid met kenmerken waarmee een 3D-representatie van een product gemaakt kan worden.

Word deelnemer van ETIM

  • Efficiënter productdatabeheer
  • Uniforme en taalonafhankelijke vastlegging
  • Reductie faalkosten

Direct aanmelden

Heeft u vragen?
Wij helpen u graag!

Wat is ETIM MC?

ETIM MC staat voor ETIM Modelling Classes en is een uitbreiding op de ‘basis’ ETIM classificatie voor technische producten. In aanvulling op ETIM kunnen met ETIM MC geometrische kenmerken aan producten toegevoegd worden, waarmee vervolgens BIM-objecten kunnen worden gegenereerd. ETIM Modelling classes zijn als het ware ‘uitschuifbare tekeningen’ die gebruikt kunnen worden voor het bouwen van BIM objecten in welk 3D softwarepakket dan ook, samen met maten die door de fabrikant worden opgegeven in de vorm van een data object.

ETIM voor fabrikanten

Voor fabrikanten is het van groot belang dat hun producten in het stambestand van de groothandel staan en snel worden gevonden. Als deelnemer van ETIM kunnen fabrikanten meebepalen welke kenmerken en eigenschappen aan producten moeten worden toegevoegd.

Fabrikanten maken data één keer aan, geclassificeerd volgens ETIM. Kenmerken die belangrijk zijn voor de vindbaarheid van het product worden toegevoegd aan de classificatie. Vervolgens kan deze data via een datapool of rechtstreeks worden aangeleverd aan groothandels, installateurs en of bouwbedrijven

ETIM voor groothandels

Groothandels kunnen volgens de classificatie van fabrikanten een structuur maken in hun stambestand. Dankzij ETIM leidt de zoekstructuur naar de juiste selectie van producten, ook bij verschillende aanbieders. Daarmee zijn de gegevens beschikbaar voor het eigen verkoopinformatiesysteem en de webshop.

ETIM voor installateurs en bouwbedrijven

Voor installateurs en bouwbedrijven is het van groot belang dat data geclassificeerd volgens ETIM beschikbaar wordt aangeleverd. Deze data kan vervolgens gebruikt worden door de gehele keten. Zo is de juiste informatie voor de gehele levenscyclus van technische producten beschikbaar en wordt het bestelproces vergemakkelijkt.

ETIM Tools

ETIM kent verschillende tools om de standaard zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken.

ETIM deelnemer worden

ETIM is een open standaard. Word deelnemer als u inspraak wilt hebben. Als fabrikant kunt u dan bijvoorbeeld kenmerken, die belangrijk zijn voor de vindbaarheid van uw product, toevoegen aan de classificatie.

U krijgt invloed op de ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van de classificatie van uw producten.

U kunt gebruik maken van ETIM UP
ETIM UP is een classificatietool waarmee gegevens makkelijk van een oude naar een nieuwere versie van ETIM kunnen worden omgezet. De tool is met name bedoeld voor fabrikanten, de partijen die de geclassificeerde data aanleveren.

U krijgt een vermelding op de website met de mogelijkheid tot het weergeven van al uw vestigingen.

Iedere deelnemer krijgt een profiel op onze website. Daar kunt u aangeven welke versie van ETIM u ondersteunt; zo verhoogt u uw vindbaarheid. Via de zoekmachine ziet u wie er al deelnemer zijn

Dit krijgt u

U krijgt toegang tot deelnemersbijeenkomsten
Wij organiseren regionaal bijeenkomsten voor deelnemers . Die kunnen gaan over de standaard of over nieuwe toepassingen of ontwikkelingen, die voor u van belang zijn. Op deze bijeenkomsten ontmoet u  collega’s, met wie u ervaringen kunt delen, en leveranciers/afnemers uit de regio, met wie u mogelijk zakendoet.

U ontvangt geregeld nieuwsbrieven met informatie over belangrijke ontwikkelingen en klantcases. Hiermee blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U mag zelf ook onderwerpen aanleveren en suggesties doen voor de nieuwsbrief.

U krijgt toegang tot het besloten deel van de website
Iedere deelnemer krijgt een inlogcode die toegang geeft tot het besloten deel van de site. Daar staan alle bestanden en documentatie die u nodig heeft om gebruik te maken van ETIM, waaronder gebruikersregels en implementatiehandleidingen.

Deelnemersbijdrage ETIM

Omzetcategorie 2020 in miljoen € < 1 1-5 5-11 11-22 22-45 45-100 100-250 250-500 500-1.000 1.000-2.000 > 2.000
Jaarlijkse ETIM gebruikerskosten € 414,- € 746,- € 1.598,- € 1.969,- € 2.280,- € 2.694,- € 3.213,- € 3.834,- € 4.353,- € 4.871,- € 5.182,-

Word deelnemer van ETIM

  • Efficiënter productdatabeheer
  • Uniforme en taalonafhankelijke vastlegging
  • Reductie faalkosten

Direct aanmelden

Heeft u vragen?
Wij helpen u graag!