Gebouweigenaar

Wat kan Ketenstandaard voor u betekenen?

  • Digitaal gebouwdossier beschikbaar
  • Weet wat je hebt (gekregen)
  • Ondersteuning meerjarenonderhoudsplan

Voor gebouweigenaren betekent Ketenstandaard risicomanagement! In de projectspecificatie is vastgelegd wat binnen het project gerealiseerd dient te worden, en met welke kwaliteit. Als dit wordt gebruikt voor het contract is dit het toetsdocument of wordt voldaan aan de opdracht.

Wordt de specificatie gebruikt als onderdeel van een contract wat in een eerdere fase is gesloten, dient het als uitwerking op basis waarvan getoetst kan worden.

Met de DICO Standaard wisselt u software onafhankelijk, automatisch en foutloos elektronische informatie uit (denk hierbij aan onderhoudsopdrachten) met fabrikanten, groothandels, bouw-, onderhouds- en installatiebedrijven. 

Misschien ook interessant voor uw organisatie?

  • NL/SfB
  • STABU