Digitaal Bouwwerkdossier

Een Digitaal Bouwwerkdossier garandeert dat de juiste informatie, op de juiste plek en op een toegankelijke manier beschikbaar komt zodat iedereen in de bouw- en technieksector efficiënter kan samenwerken. Het maakt informatie makkelijker beschikbaar voor opdrachtgevers en eigenaren van een bouwwerk. Adviseurs en ontwerpers vullen het dossier naarmate meer data beschikbaar zijn. Aannemers raadplegen en bewerken het dossier in de realisatiefase. En vastgoedbeheerders kunnen op basis van het dossier de juiste onderhoudsplanning maken. Uiteindelijk versterkt het beter digitaal kunnen delen van data de kwaliteit van een bouwwerk.

Wet Kwaliteitsborging

Een digitaal bouwwerkdossier maakt het ook makkelijker te voldoen aan de plicht vanuit de wet Kwaliteitsborging om een bouwdossier aan te leveren bij oplevering van een gebouw.

Data laten stromen 

Bouwprojecten bevatten een grote hoeveelheid data, van energieverbruik tot constructie details en data over materialen. Deze data worden onder meer gebruikt voor het maken van beslissingen, voor allerlei rapportages en voor risicobeheersing. De beschikbaarheid van consistente en betrouwbare data draagt bij aan betere ontwerpen, een hogere bouwkwaliteit en een efficiënter beheer van bouwwerken. Het vereist wel dat data vrij kunnen stromen tussen applicaties van de verschillende partijen in de keten. Elke schakel moet de informatie kunnen gebruiken en waar nodig aanvullen.

Standaarden 

Ketenstandaard draagt actief bij aan het Digitaal Bouwwerkdossier door te zorgen voor aansluiting van de standaarden die ze ontwikkelt en beheert. Zo is er de KIS Systematiek (inclusief STABU) voor het specificeren van een bouwwerk. De ETIM Standaard maakt het classificeren van producten mogelijk. NL-SfB is de standaard voor het classificeren van bouwdelen en GS1/GLN voor het identificeren van producten en locaties. Ten slotte maakt de DICO Standaard een snelle en betrouwbare uitwisseling van al deze data mogelijk.   

Whitepaper

Binnenkort publiceert Ketenstandaard een whitepaper over het Digitaal Bouwwerkdossier.
Wilt u deze whitepaper ontvangen? Laat dan uw gegevens achter via onderstaand formulier.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam