Validatietool DICO Berichten

Controleer met de validatietool als deelnemer of de structuur van een te ontvangen of te verzenden XML-bericht voldoet aan de DICO Standaard. Door middel van businessrules worden ook tekstuele regels gecheckt die staan beschreven in de procesbeschrijving en definitie; de attributenlijst. Het valideren van de DICO berichten is een eerste belangrijke controle om te kijken of het bericht voldoet aan de gestelde eisen. Voor alle gebruikers is het belangrijk om goede berichten te verzenden zodat andere partijen het bericht juist  ontvangen.