Semantic Treehouse

Semantic Treehouse

De beheeromgeving van de DICO Standaard heet Semantic Treehouse. In één omgeving kunnen gebruikers de berichten inzien, request for changes indienen, vragen stellen, berichten valideren en nog veel meer. Deze tooling zorgt voor een eenduidige informatie verstrekking. Het implementeren van de standaard zal door het gebruik van Semantic Treehouse makkelijker worden.