Onderhoudsberichten

Planning

Met het planningsbericht kunnen één of meerdere momenten voor uitvoering van een opdracht opgevraagd worden (planningsverzoek). Als antwoord op de vraag ontvangt de opdrachtgever een antwoord met daarin het berekende uitvoeringsmoment of -momenten (planningsreactie).


Onderhoudsopdracht

Door middel van de onderhoudsopdracht kan een vastgoedpartij zoals bijvoorbeeld een woningcorporatie of VVE een opdracht naar een onderhoudsbedrijf sturen.


Onderhoudsstatus

Met dit bericht kan de status van het onderhoud van het vastgoed worden uitgewisseld.


Storingsmelding

Het (IoT- Internet of Things) storingbericht, geeft de mogelijkheid om een storing te melden vanuit apparaten die gekoppeld of verbonden zijn met een IoT Sensor. Als er geen IoT apparaat aanwezig is, kan er nog wel sprake zijn van relevante (storing)informatie die ook met het bericht kan worden uitgewisseld.