Databerichten

Productinformatie

Met het productbericht kunnen producenten uitgebreide productinformatie (volgens ETIM classificatie) beschikbaar stellen aan klanten, al dan niet via een datapool.


Artikelgegevens

De DICO Standaard biedt leveranciers de mogelijkheid om artikelgegevens digitaal beschikbaar te stellen door gebruik te maken van het artikelbericht. Deze artikelgegevens zijn automatisch te verwerken in uw database als de DICO Standaard wordt ondersteund. De artikelgegevens kunnen onder meer omschrijvingen, levertijden, omrekenfactoren naar andere eenheden, verpakkings- en logistieke informatie, brutoprijzen, afgesproken kortingen en een deeplink naar de productinformatie op de website van de leverancier bevatten. Dit geldt voor de standaardprijzen. Projectprijzen worden apart vastgelegd.


Condities

Het conditiebericht biedt leveranciers de mogelijkheid om in de artikel- en productbestanden alleen brutoprijzen mee te geven al of niet via een datapool. Met het conditiebericht kunnen bilateraal de prijsafspraken met de klant worden uitgewisseld gerelateerd aan de artikel en eventueel productgegevens.


Product/artikel relaties

Met het itemrelatiebericht (alleen beschikbaar in de meest recente versie van de DICO Standaard – versie SALES005) is het mogelijk om relaties aan te geven tussen producten of artikelen.