DICO Facts

DICO Facts

DICO Facts

Wat is de DICO Standaard?

De  DICO Standaard (voorheen SALES Standaard) maakt een snelle, efficiënte en foutloze elektronische informatie-uitwisseling tussen bedrijven mogelijk en geeft daarmee het kader aan voor de uitwisseling van artikel- en documentgegevens. De wijze waarop gegevens worden uitgewisseld en de inhoud van de gegevens bepalen bedrijven zelf en is afhankelijk van kosten, strategie en commerciële keuzes.

De DICO Standaard biedt spelregels voor de elektronische uitwisseling van informatie tussen fabrikanten, groothandels, bouw-, onderhouds- en installatiebedrijven en woningcorporaties. Voor elke fase in het bouwwerkdossier heeft de DICO Standaard een set elektronische berichten die gegevens automatisch en foutloos uitwisselen en verwerken. Het gaat hierbij om offertes, prijslijsten, condities, productgegevens, orders, opdrachten, orderbevestigingen, pakbonnen, omnummeringen  en facturen.

Ook de uitwisseling, het transport, is gestandaardiseerd. Door een eenduidige webservice vindt het transport van de berichten op een veilige en snelle manier plaats. De messageservice 3.1. is onderdeel van de DICO Standaard en helpt partijen om de uitwisseling van berichten te bevorderen.

De berichtenstandaard maakt gebruik van de barcodes van GS1 Nederland en bevat onder meer de vertaling naar XML. Het gebruik van de DICO Standaard (voorheen SALES Standaard) is gemeengoed in de bouw en groeit snel in de installatiesector.

Bekijk de deelnemersbijdrage

Waarom de DICO Standaard?

Op dit moment worden in de  bouw- en installatiesector nog honderden miljoenen euro’s aan overbodige kosten gemaakt, die relatief snel kunnen worden uitgespaard door gebruik te maken van ICT in de communicatie tussen bedrijven. Veel overbodige kosten ontstaan door fouten in offertes, productgegevens, bestellingen, leverbonnen en facturen. De gevolgen zijn vaak groot, omdat planningen moeten worden aangepast en de uitvoering wordt vertraagd. Een belangrijke oorzaak van fouten is dat iedere partij in de keten de informatie van zijn leverancier opnieuw invoert of opschrijft en interpreteert. In de keten gebeurt dat al snel een paar keer per product. Voorwaarde om meer te digitaliseren is dat er een onafhankelijke berichtenstandaard is die door alle bedrijven in de bouw- en installatiesector wordt gebruikt. DICO is die standaard.

Word deelnemer van DICO

 • Softwareonafhankelijke digitale communicatie
 • Minder handmatig werk, dus minder fouten
 • Hogere datakwaliteit, dus hogere kanttevredenheid

Direct aanmelden

Heeft u vragen?
Wij helpen u graag!

Welke DICO berichten zijn er?

De DICO Standaard (voorheen SALES Standaard) is een vorm van EDI (electronic data interchange), waarbij bedrijfsdocumenten en data op elektronische wijze door middel van XML-berichten worden uitgewisseld.  Met XML kunnen gegevens op een gestructureerde manier vastgelegd worden. De indeling die daarbij gebruikt wordt, maakt, dat de gegevens zowel door de mens als door een machine te begrijpen zijn.

"De voordelen zijn evident. Samen leveren we nu meer kwaliteit"

De Kok Bouwgroep

DICO Standaard tools

Het uitwisselen van elektronische berichten kan u veel voordeel opleveren. Om te helpen bij de uitwisseling en implementaties stelt Ketenstandaard tooling beschikbaar aan haar deelnemers. Op deze manier wordt de (technische) drempel verlaagd en kunt u sneller aan de slag.

DICO Standaard tools → 

Voordeel voor een deelnemer

De DICO Berichten  in XML formaat worden direct ingelezen in softwarepakketten van onafhankelijke aanbieders. Dit zorgt voor veel tijdwinst én de kans op foutieve informatie neemt af.

Facturen worden niet meer handmatig overgetikt door de administratie en zo kunnen  artikelbestanden in een keer worden geïmporteerd. Het gebruik van de DICO Standaard  maakt een snelle, efficiënte en foutloze elektronische informatie uitwisseling tussen bedrijven mogelijk en geeft daarmee het kader aan voor de uitwisseling van artikel- en documentgegevens.

De wijze waarop gegevens worden uitgewisseld  en de inhoud van de gegevens bepalen bedrijven zelf en is afhankelijk van kosten, strategie en commerciële keuzes.

Ketenstandaard Bouw & Techniek helpt vanuit haar marktkennis en technische expertise haar deelnemers bij het maken van de keuzes en het stellen van de prioriteiten. Dit wordt vertaald naar kleine overzichtelijke invoeringsstappen passend bij uw bedrijf.

Wie gebruikt de DICO Standaard?

De DICO Standaard zorgt voor snelle en foutloze elektronische communicatie in de keten van bouwers en installateurs, voor grote én kleine bedrijven. De DICO Standaard zorgt voor  efficiëntieverbetering in alle fases van het  bouwproces  en een hogere klanttevredenheid bij alle partijen uit de bouw-en technieksector.

Wie zijn onze DICO leden

Implementatie DICO Standaard

Ketenstandaard zorgt voor ondersteuning bij de implementatie en regelt desgewenst de afstemming met uw softwareleverancier en partners. Er zijn tools beschikbaar voor leden om de implementatie van de DICO Standaard te bevorderen.

Wie zijn onze softwarepartners

DICO deelnemer worden

U krijgt een licentie voor het gebruik van de DICO Standaard
Iedereen die de DICO Standaard gebruikt,  wordt deelnemer van Ketenstandaard Bouw en Techniek. U gebruikt de standaard als u berichten ontvangt of verzendt die zijn opgebouwd conform de specificaties van de standaard. Het is  niet voldoende als uw softwareleverancier deelnemer is en u nog niet. Het intellectueel eigendom van de DICO Standaard ligt bij Ketenstandaard.

U krijgt één of meerdere GLN-codes
De GLN-code wordt gebruikt in alle elektronische berichten voor de identificatie van vaste adresgegevens. Het is een nummer van 13 cijfers dat wereldwijd uniek is en het wordt voor de bouw- & technieksector beheerd door Ketenstandaard. Een bedrijf kan meerdere GLN’s gebruiken voor verschillende vestigingen of voor bijvoorbeeld een factuuradres.

U kunt gebruik maken van de helpdesk
Ketenstandaard Bouw en Techniek is het onafhankelijke platform dat zorgt dat deelnemers de standaard op de juiste manier gebruiken. Bij de uitwisseling van elektronische berichten zijn veel partijen betrokken. Deze partijen maken gebruik van de diensten van één of meer softwareleveranciers, die  zorgen dat de berichten voldoen aan het branchemodel. Een fout bij één van de partijen heeft doorgaans consequenties voor alle partners, waardoor het bij de bron moet worden opgelost. Ketenstandaard Bouw en Techniek  analyseert waar het probleem zit en wat de bron is en neemt contact op om het op te lossen.

U krijgt toegang tot deelnemersbijeenkomsten
Ketenstandaard Bouw en Techniek  organiseert bijeenkomsten voor deelnemers in de regio. Die kunnen gaan over de standaard,  over nieuwe toepassingen of ontwikkelingen die voor u van belang  zijn. Op deze bijeenkomsten ontmoet u  collega’s, met wie u ervaringen kunt delen en leveranciers/afnemers uit de regio, met wie u mogelijk zaken doet.

Wat krijgt u?

U krijgt een vermelding op de website met eventueel al uw vestigingen
Zo zien potentiële klanten of leveranciers  welke berichten u kunt verzenden en ontvangen, en verhoogt u uw vindbaarheid.
Via de zoekmachine ziet u wie er deelnemer zijn.

U krijgt toegang tot het besloten deel van de website
Iedere deelnemer krijgt een inlogcode die toegang geeft tot het besloten deel van de site. Vanuit daar kunt u alle bestanden die u nodig heeft om gebruik te maken van de DICO Standaard bereiken. U wordt doorgelinkt naar de  Semantic Treehouse omgeving.

U krijgt periodiek de deelnemersnieuwsbrief
Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U mag zelf ook artikelen aanleveren en suggesties doen voor onderwerpen.

U kunt gebruik maken van de DICO Validatietool
Met de validatietool controleren deelnemers  of de structuur van een te ontvangen of te verzenden XML-bericht voldoet aan de DICO Standaard. Door het gebruik van businessrules worden ook tekstuele regels gecheckt die staan beschreven in de procesbeschrijving en definitie; de attributenlijst. Het valideren van de DICO Berichten is een eerste belangrijke controle om te kijken of het bericht voldoet aan de gestelde eisen. Voor alle gebruikers is het belangrijk om goede berichten te verzenden zodat andere partijen het bericht juist ontvangen.

Deelnemersbijdrage DICO

Omzetcategorie 2020 in miljoen € < *1 **1-5 5-11 11-22 22-45 45-100 100-250 250-500 500-1.000 1.000-2.000 > 2.000
Jaarlijkse DICO licentiekosten € 0,- € 383,- € 821,- € 1.093,- € 1.400,- € 1.914,- € 2.227,- € 3.282,- € 4.456,- € 5.700,- € 6.218,-
Eenmalige entréebijdrage nieuwe DICO deelnemers
€ 0,- € 9,- € 228,- € 364,- € 517,- € 774,- € 931,- € 1.458,- € 2.045,- € 2.667,- € 2.926,-

Word deelnemer van DICO

 • Softwareonafhankelijke digitale communicatie
 • Minder handmatig werk, dus minder fouten
 • Hogere datakwaliteit, dus hogere kanttevredenheid

Direct aanmelden

Heeft u vragen?
Wij helpen u graag!

Misschien interessant voor uw organisatie?

Waarom ETIM?

 • Efficiënter productdatabeheer
 • Uniforme en taalonafhankelijke vastlegging
 • Reductie faalkosten

ETIM is het fundament voor de digitale transitie van productinformatie en is dé standaard voor productclassificatie voor de installatie-,  bouw- en maritieme sector.

Ga meteen naar ETIM CMT

Meer informatie

Waarom STABU?

 • Administratief, juridisch en technisch contractstuk
 • Herkenbaar voor de hele bouwsector
 • Online beschikbaar

STABU is al meer dan 40 jaar  een begrip op het gebied van informatievoorziening in de bouwsector.  De STABU bestek- en specificatiesystematiek ontsluit data, onder andere in de vorm van bestekteksten, voor diverse partijen.

Meer informatie