CUF-XML

Het Calculatie Uitwissel Formaat (CUF) is een standaard om data uit te wisselen tussen bouw calculatiesoftware onderling, maar ook tussen calculatiesoftware en bijvoorbeeld de nacalculatie, administratie, planning, bestek en CAD. 

Het CUF-xml formaat werd jarenlang beheerd door initiatiefnemer Forum Systeemhuizen Bouw, maar zij hebben eind 2021 gevraagd aan Ketenstandaard om het beheer en onderhoud ervan over te nemen.

Dat leek ons een logische keuze aangezien:

  • Ketenstandaard uitgebreide ervaring en kennis heeft op het gebied van onderhoud en beheer van XML berichten;
  • veel van de gebruikers van CUF-XML al deelnemer zijn bij Ketenstandaard, DICO, ETIM, NL/SfB en/of STABU;
  • wij nauw samenwerken met onze Implementatiepartners, de softwarehuizen die de mogelijke doorontwikkeling van het formaat kunnen implementeren in hun software.

Overname as-is

Sinds versie 4.000 is de CUF definitie vastgelegd in een XML Schema (cufSchema.xml). Dat laatste versie op dit moment is 4.003.

Ketenstandaard heeft de berichtenset as-is overgenomen. Hierbij is afgesproken dat de bestaande gebruikers kosteloos van CUF-XML versie 4.003 gebruik kunnen blijven maken.

Opname in XML-beheeromgeving

Ketenstandaard heeft CUF-XML opgenomen in Semantic Treehouse, de XML-beheeromgeving waarin de DICO-berichten worden beheerd. Voor bestaande deelnemers is een xsd-schema gemaakt zodat CUF-bestanden gevalideerd en getest kunnen worden. Toekomstige wijzigingen kunnen via deze beheertool professioneler worden doorgevoerd.

Doorontwikkeling

Het verder ontwikkelen van het CUF-XML gebeurt in overleg met onze implementatiepartners. Zo kunnen we snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen..

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder of met info@ketenstandaard.nl