Column: Investeren in de digitale toekomst

13 / 11 / 2017

Investeren doet u om er in de toekomst beter van te worden. Investeren vereist dat u nu geld vrijmaakt zonder de absolute zekerheid van rendement.

Eén ding weet u zeker: als u niet investeert, heeft dat een negatieve of hoogstens een neutrale impact op het toekomstig rendement. Investeringen die u in uw onderneming doet, zijn gericht op de plannen voor de toekomst die u voor uw eigen onderneming wilt realiseren.

Regeren is vooruitzien

In de tekst van de laatste regeringsverklaring is letterlijk verwezen naar de Bouwagenda. Volgens mij is het de bouw gelukt om als enige bedrijfstak een door de branche ontwikkeld visiedocument rechtstreeks in de Trêveszaal te krijgen. Wat dat betreft werkt de belangenbehartiging formidabel.

En het is mooi dat op topniveau wordt meegedacht en daar waar mogelijk voorwaarden worden gecreëerd. Maar toch, u zult ook zelf aan de slag moeten en een visie moeten ontwikkelen op uw toekomstige business.

Innoveren gaat bottom-up

Heeft u wel eens van Bitcoin gehoord? Zoals het ernaar uitziet, verandert het idee van één of een klein groepje personen de financiële wereld. Het heeft op dit moment al een impact van meer dan $ 100 miljard.

Een andere innovatie, die van de RFID-tag, is al in de jaren zestig door twee medewerkers van Philips ontdekt. En nu, zo’n 60 jaar verder, worden ze op veel gebieden toegepast, met name voor identificatie en het beheersen van logistieke processen. Grote ondernemingen sorteren voor. Zij oriënteren zich op het toepassen van sensoren in gebouwen. Er wordt bij grote materieeldiensten al gewerkt met RFID-tags waardoor materieel snel gelokaliseerd kan worden, dan wel direct in één batch worden afgeboekt d.m.v. een scanpoort als het de materieeldienst verlaat. De impact hiervan is niet zo gemakkelijk uit te drukken als voor de Bitcoin, maar gevoelsmatig weet u vast wel wat we hier bedoelen.

En dit is pas het begin. RFID tags kunnen ook worden toegepast in allerlei bouwmaterialen en onderdelen. Dat maakt het toekomstige onderhoud van deze materialen en onderdelen een stuk gemakkelijker. RFID-tags worden geactiveerd door ze radiografisch uit te lezen. De informatie die erop staat, gaat niet verloren door batterijverlies.

Dit soort informatie kan gebruikt worden om processen slimmer in te richten, maar ook om circulair bouwen mogelijk te maken. En laten dat nu allemaal zaken zijn die ook in de Bouwagenda worden genoemd.

Elektronisch communiceren

Er ligt nog wel een uitdaging over de wijze waarop gecommuniceerd wordt over de aanwezigheid van RFID-tags. Op dit moment is de aanwezigheid van een RFID-tag niet opgenomen in een SALES Bericht bijvoorbeeld. Maar denk ook na over wat Internet of Things, afgekort IoT, voor uw bedrijf kan betekenen, zoals allerlei sensoren die informatie delen.

Deze soorten technologie leveren extra communicatie tussen bedrijven op. Communicatie die in dit verband gekoppeld kan worden aan de SALES Standaard.

Legitimiteit van uw bedrijf(sproces)

De vraag is echter of u over vijf jaar uw zaken nog op dezelfde manier doet. De vraag stellen, is hem beantwoorden. Het antwoord is “nee”. De uitdaging is om door het woud van technische hulpmiddelen heen te zien en te focussen op klantwaarde en de bedrijfsprocessen die u zelf in de hand heeft.

Hier ligt een uitdaging voor ons allen om zich in te spannen om ook in de toekomst met nieuwe communicatietechnieken bij te blijven.

De bal ligt weer bij u. En ik hou ook wel van een balletje trappen. Laten wij een afspraak maken.


Door Gert Koutstaal – Novaq

Over Novaq BV:

Novaq is preferred supplier van Ketenstandaard en begeleidt en adviseert bedrijven bij het inbedden van SALES binnen het primaire bedrijfsproces. Hiertoe heeft Novaq voor diverse doelgroepen een “SALES stappenplan” ontwikkeld. Daarnaast ondersteunt Novaq u graag bij het realiseren van ketenoptimalisatie en alle advisering die hier verder bij komt kijken. 

Novaq BV
Postbus 433
5680 AK  BEST

Telefoon: 088-1160896
Internet: www.novaq.nl
E-mail: info@novaq.nl

Delen