Column: De bouw en innoveren

02 / 03 / 2018

De bouw en innoveren; het blijft een moeilijk huwelijk. Van de bouw wordt gezegd dat zij een traditionele sector is. Door dit maar vaak genoeg te herhalen, zou je het nog gaan geloven ook. Maar de bouw is wel degelijk bezig om op een andere manier te werk te gaan.

Opwaartse spiraal, meer innovatie, meer geld

Innoveren betekent investeren. Innoveren doe je niet alleen omdat het zo leuk is. Ieder heeft hier zo zijn eigen drijfveren voor. Ik ga ervan uit dat innovatie voortvloeit uit de wil om de beste oplossing voor de klant te bieden.

Door de beste oplossing voor de klant te bieden, ben je in staat om onderscheidend te zijn. Door onderscheidend te zijn, ben je in staat om ook zelf een betere prijs te kunnen rekenen. Hiermee is het mogelijk om nieuwe innovatie te kunnen financieren.

Innovatie zorgt dus voor een opwaartse spiraalbeweging. Hoe fijn is dat? Werken met klanten die tevreden zijn, nieuwe processen en technieken toepassen én meer geld verdienen.

Economisch perspectief

Innoveren vindt niet plaats alleen om het innoveren zelf. Er dient een duurzaam doel mee gediend worden. Alleen dan is er continuïteit te verwachten.

Zelf geloof ik wel dat bedrijven zich continu moeten blijven verbeteren. Dat kunnen interne procesinnovaties zijn. Maar ook technologische, of veranderingen vanwege wet- en regelgeving. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan de Wet Kwaliteitsborging Bouw. Hiervoor is best wat ICT-innovatie voor nodig om dit goed aan te kunnen tonen.

Door leveranciers worden op allerlei verschillende manieren, technische innovaties over de aannemers uitgestort. Dit is prima, alleen is het niet mogelijk dat alle innovaties ook daadwerkelijk door de aannemer worden opgepikt. Het is nodig om te selecteren.

Er zijn allerlei soorten innovaties, vanuit financieel perspectief, technologisch, organisatorisch, HRM- of economisch perspectief. Mij spreekt het economisch perspectief het meeste aan. Economie = Geld. Geld moet rollen. En als geld rolt, dan smeert dat de innovaties op andere gebieden ook.

Co-creatie

Ik ga ervan uit dat duidelijk is wie de klant (of klantgroepen) is of moet zijn. Stel dat je niet weet op welke klanten je de innovatie gaat richten, dan is het zonde-geld. Innovaties richten zich op de processen binnen en buiten het bedrijf, niet op de projecten. Het is dus voor mij een innovatie, wanneer de nieuwe manier van werken op alle projecten binnen het gekozen segment toegepast gaat worden.

Op basis van dit beeld, is het mogelijk om na te denken welke klantbeleving aangeboden gaat worden. Het ontwikkelen ervan kan zelfstandig. Maar juist als het nieuw is, is het verstandig om dit samen met potentiële klanten te doen.

Op basis van de klantvraag is het mogelijk om alternatieven uit te werken, samen met co-makers (de nieuwe term voor belangrijke onderaannemers, maar wel met een andere positievere gevoelslading). Voor het uitwerken en presenteren van deze alternatieven zal BIM gebruikt gaan worden. Juist in deze fase is modelleren en visualiseren de basis.

Met het kiezen van co-makers, is het mogelijk te investeren in ICT-innovatie. Niet alleen voor de communicatie intern, maar juist ook met de co-makers. Deze beperkt zich niet tot het uitwisselen van de modellen, maar juist ook over het gezamenlijk opbouwen en uitwisselen van informatie, waarbij ook dankbaar gebruik gemaakt kan worden van de SALES en ETIM standaard.

Door samen na te denken over het gezamenlijke belang, het dominante ketenprobleem, is het ook mogelijk hier een duurzame ICT-oplossing voor te vinden, samen te stellen of te bouwen.  En misschien is er geen probleem. Dan bent u gelukkig met de situatie zoals ze is.

Samenvattend: innovatie, de klant centraal

Innoveren is een investering. Een goede investering levert geld op. Dat weet iedere ondernemer. Een goede investering is wat mij betreft een investering waarbij er een haarscherp klantbeeld is. Dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Het is een manier van denken. Die kan ook bottom-up worden gevoed met investeringen, o.a. in ICT en ketensamenwerking.

Het grote gevaar is dat er ICT-investeringen plaatsvinden, zonder een goede borging. Het beperkt zich dan tot het in gebruik nemen van een ICT-tool. Zodra de markt aantrekt en de omzetdruk toeneemt, ontstaan er een mechanismes waardoor de gedane ICT-investeringen niet worden uitgeput, of zelfs in de ijskast belanden.

Met alle goede bedoelingen ten spijt.

ICT voegt alleen wat toe, als het een door het management gewilde innovatie ondersteund die zonder deze ICT niet plaats kan vinden. Bedrijven zullen dit soort ICT-projecten dan ook altijd prioriteit blijven geven.

Door Gert Koutstaal – Novaq


Over Novaq BV:

Novaq is preferred supplier van Ketenstandaard en begeleidt en adviseert bedrijven bij het inbedden van SALES binnen het primaire bedrijfsproces. Hiertoe heeft Novaq voor diverse doelgroepen een “SALES stappenplan” ontwikkeld. Daarnaast ondersteunt Novaq u graag bij het realiseren van ketenoptimalisatie en alle advisering die hier verder bij komt kijken. 

Novaq BV
Postbus 433
5680 AK  BEST

Telefoon: 088-1160896
Internet: www.novaq.nl
E-mail: info@novaq.nl

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?