Verduurzaming vindt plek in het Restauratiebestek

22 / 12 / 2023

In het STABU Restauratiebestek zijn sinds dit jaar ook de ERM uitvoeringsrichtlijnen voor verduurzaming opgenomen. Bouwkundig ingenieur Ilja Rijks, vanaf het begin betrokken bij het Restauratiebestek, noemt dit een belangrijke stap. “Het helpt met het maken van belangrijke keuzes in deze tijd.”

STABU

“Het Restauratiebestek is niet, zoals sommigen denken, een zelfstandig ding. Het is de doorwerking van de ERM uitvoeringsrichtlijnen in de systematiek van STABU, de database waaruit de software voor het maken van bestek put. Dat is gebeurd in samenwerking met Ketenstandaard. Zelf gebruiken we bijvoorbeeld voor het maken van een bestek KUBUS Spexx, dat de gegevens haalt uit STABU”, licht Rijks toe. “Wel hebben we op de website Restauratiebestek.nl een voorbeeldbestek staan.”

Het up to date houden van het Restauratiebestek is een taak die Rijks al jaren doet. “Het gaat bijvoorbeeld om aanpassingen aan de kant van STABU waar wij ons weer aan moeten verhouden. Een continu proces om bij de tijd te blijven.”

Efficiëntere keuzes

In de praktijk merkt hij dat het werken met het Restauratiebestek leidt tot efficiëntere keuzes. “Zo is er de mogelijkheid om in het bestek toe te voegen dat bepaald werk alleen maar gedaan mag worden door ERM- gecertificeerde bedrijven. Dat zijn misschien keuzes die leiden tot iets hogere kosten in de offerte, maar ik merk dat het in de praktijk ook leidt tot kostenbesparing. Als ik bijvoorbeeld voegwerk wil laten herstellen en ik laat een monster door een ERM-gecertificeerde voeger in de muur maken, dan moet ik kijken en zoeken naar waar hij het voorbeeld heeft gemaakt. Zó goed is dat. Kwaliteit betaalt zich direct uit, want ik hoef in het werk veel minder toezicht te houden. De kennis en kwaliteit van de gecertificeerde aannemers is hoger én ze denken vaak in het werk mee. Dat zorgt ervoor dat ik dus minder toezicht hoef te houden in het werk. Dat kost mij tijd en de opdrachtgever ook”, vertelt Rijks.

Meer zekerheid over eindresultaat

Het begint bij een goed Restauratiebestek. “Ook voor ERM-gecertificeerde bedrijven belangrijk. Zij weten daarmee dat ze binnen een uitvraag ook concurreren met een ander bedrijf met kennis. Het creëert een gelijkwaardig speelveld en daar heeft iedereen belang bij.” Die gelijkwaardigheid geldt ook voor de opdrachtgever. Met een goed bestek, met daarin keuzes die zijn gemaakt op basis van de ERM-restauratieladder, heeft de opdrachtgever meer zekerheid vooraf over het geleverde eindresultaat. “Daarbij is het ook goed om vooraf met de architect de visie duidelijk te hebben. Neem nu het voegwerk: gaan we voor volledige vernieuwing, gedeeltelijk herstel of slechts hier en daar wat reparaties? Het is goed dat vooraf duidelijk te hebben.”

Standaard

“Bestekschrijven is echt een vak op zich, ik doe het zelf. We streven uiteindelijk naar een strandaard, zodat voor opdrachtgevers en opdrachtnemers er een eenduidig beeld is en dat het werk dat beschreven staat in het ene bestek overeenkomt met het andere bestek. Het blijven aanpassen van het Restauratiebestek is daar een onderdeel van. Het is een leerproces, ook in de praktijk”, aldus Ilja.

Verduurzaming

Dat de nieuwe uitvoeringsrichtlijnen voor verduurzaming nu ook zijn opgenomen, stemt hem tevreden. Daarmee is volgens Ilja Rijks een goede volgende stap genomen in het Restauratiebestek. “Nadat de drie verduurzamingsrichtlijnen waren vastgesteld, konden we die binnen de kortste keren toevoegen aan het Restauratiebestek”, sluit hij af.

Dit artikel bieden we je aan via Stichting ERM.

Bekijk ook het onderzoeksrapport Meten is weten, STABU, DICO en ETIM in de praktijk.

fotocredits: TAK Architecten

Delen