UOB onmisbaar voor een circulaire toekomst

04 / 09 / 2020

Voor Schneider Electric en Engie zijn de voordelen van uniforme data overduidelijk: het voorkomt ruis en fouten en dat scheelt tijd en geld. Minder voor de hand liggend is dat het uitwisselen van uniforme objecten ook van groot belang is voor een circulaire toekomst.

Kees Boekel leidt bij Engie als manager BIM een belangrijk gedeelte van de digitale transformatie. Door de mensen en technologische innovaties bij elkaar te brengen zorgt hij er met zijn team voor dat Engie haar digitale strategie in de business implementeert. Frank van Voorbergen is PIM-Specialist (Product Information Management) bij Schneider Electric. Als schakel tussen de globale organisatie en de partners van Schneider Electric maakt hij samen met data-analisten de globale productinformatie geschikt voor lokaal gebruik. Boekel en Van Voorbergen zitten beiden in de projectgroep Open Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB). Robert Jan van Nouhuys is manager digital commerce bij Schneider.

Uitwisselbaar in alle fasen van het ontwerpproces

De UOB biedt advies- en ingenieursbureaus, technisch dienstverleners en onderaannemers de mogelijkheid om samen te werken op basis van één standaard: ETIM en ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata. De open standaard zorgt ervoor dat 3D-modellen tussen partijen in de keten ook echt uitwisselbaar zijn, ongea`cht verschillende CAD-applicaties. Zowel in alle fasen van het ontwerpproces, als ook daarna in calculatie, bestelling, levering en realisatie, tot en met onderhoud en langjarig beheer. (Bron: Openuob.nl)

Electric en in die rol verantwoordelijk voor alle e-commerce. Schneider Electric en Engie realiseren samen veel projecten, van datacentra tot ziekenhuizen. Boekel: “Daarbij draait het vaak om de energiecomponent. Wij combineren halffabrikaten tot één systeem, dat dan een functie vervult voor zijn klant. Bijvoorbeeld een veilig ziekenhuis. Of een verkeersmanagementsysteem.”

Voorraadkast

Het nut van één uniforme bibliotheek met objecten is voor alle partijen duidelijk. Boekel: “Doel is dat we eindelijk eens op een uniforme manier objecten kunnen uitwisselen voor uniforme modellen. Dit is belangrijk tijdens de bouw, maar ook om beheer en onderhoud zo efficiënt mogelijk te maken voor de klant. De UOB is dus ook van belang voor energie-efficiëntie, duurzaamheid en hernieuwbaar bouwen.” Dat laatste licht Van Voorbergen verder toe: “Wij leveren straks extra informatie om een product heen. Zo hebben we een milieuprofiel met daarin informatie over het einde van de levensduur. Wanneer eindigt deze levensduur? Hoe is iets opgebouwd? Welke onderdelen zitten erin? Wanneer is onderhoud nodig? Een schakelautomaat wordt bijvoorbeeld standaard na een x aantal jaar vervangen, maar straks kun je zien wanneer vervanging écht nodig is. Op basis van het werkelijke gebruik van de automaat.”

Deze gegevens kunnen straks in een gebouwenpaspoort worden opgenomen. “Zie het als je voorraadkast”, vult Boekel aan. “Als je helder hebt wat er in je voorraadkast zit, weet je wat je daadwerkelijk kunt gebruiken en wat het waard is.” Deze informatie zit nu nog niet in de UOB, maar moet er in een volgende stap wel in komen. Die stap past goed in de ontwikkeling naar een circulaire economie, waarbij er steeds meer ‘as a service-oplossingen’ komen: bedrijven nemen geen lampen af maar licht, particulieren kopen geen wasmachine meer, maar betalen per gedraaid wasje. Boekel: “Een gebouw kan ook een service zijn. Wat dan een rol speelt, is dat je de waarde van een gebouw goed wilt inschatten gedurende de levensduur. Schneider kan een partner zijn bij het valueren van onderdelen. Wat heeft iets door de tijd heen voor waarde?”

Data als verpakking

De voordelen voor de hele sector zijn duidelijk, zeker voor de lange termijn en als iedereen straks meedoet. Maar wat heeft een bedrijf als Schneider er nu aan? Van Nouhuys: “Wij zien het als manier om echt toegevoegde waarde te bieden. In plaats van een fysieke verpakking bieden we nu data als verpakking. En deze data gaat verder dan een productbeschrijving voor een webshop, het zijn werkbare modellen. Daardoor kunnen klanten er meer mee.” En Engie, waarom steken zij hier energie in? Boekel: “Wij combineren producten tot een samenwerkend geheel. Om dat zo betrouwbaar en efficiënt mogelijk te doen, is het handig dat we beschikken over de data van producten. We bouwen een virtueel model in BIM. De data daarin zorgt ervoor dat we systemen kunnen analyseren. Eerst al aan de voorkant, dan voor het voeden van leveranciers met bestellingen, inclusief leverdatum en locatie. Uiteindelijk verrijken we het model gedurende het hele proces verder.”

Belofte

Zowel Van Nouhuys en Van Voorbergen als Boekel kijken uit naar het moment dat de UOB echt goed en breed wordt gebruikt. Boekel: “Op dit moment gaat het zo: je sluit een contract af met een dataprovider of je verzamelt vanuit verschillende bronnen allerlei data. Wij hebben onze eigen open datastandaarden en vragen volgens die standaarden data op bij bijvoorbeeld Schneider. Maar Schneider krijgt deze vraag van veel verschillende partijen. Zij moeten hun data dus continu aanpassen. Als dit nou volgens één standaard gaat, dan hoeft Schneider het maar één keer te doen en kunnen concullega’s er ook gebruik van maken.” Een bijkomend probleem van de huidige situatie is dat niet altijd duidelijk is waar data vandaan komt en hoe nauwkeurig en betrouwbaar deze is. Zeker bij problemen moet dit na te zoeken zijn. In de UOB wordt dit allemaal vastgelegd. Van Nouhuys: “De eerste versie van de UOB is nu gepubliceerd, maar moet zich nog bewijzen.” “Door de toepassing van BIM is nog veel winst te behalen”, vult Boekel aan. “En ik ben heel blij dat we hiermee straks in de hele keten een stukje van die winst kunnen pakken.” Lachend: “Misschien moeten we dit interview over een jaar nog een keer doen om te kijken welke vooruitgang we hebben geboekt!”

Een standaard word je

De UOB biedt advies- en ingenieursbureaus, technisch dienstverleners en onderaannemers de mogelijkheid om samen te werken op basis van één standaard: ETIM en ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata. De open standaard zorgt ervoor dat 3D-modellen tussen partijen in de keten ook echt uitwisselbaar zijn, ongea`cht verschillende CAD-applicaties. Zowel in alle fasen van het ontwerpproces, als ook daarna in calculatie, bestelling, levering en realisatie, tot en met onderhoud en langjarig beheer. (Bron: Openuob.nl)

Dit artikel is verschenen in De Keten van september 2020.

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?