Ons product komt sneller naar voren

04 / 09 / 2020

Fabrikant Gebonden Productspecificaties (FPS) bieden een win-win-win voor fabrikant, bestekschrijver en uitvoerende partij. “Er wordt niet iets gespecificeerd dat niet bestaat in de markt.”

STABU biedt een bouwproductendatabase met algemene productspecificaties die uniform zijn opgebouwd, aansluiten op actuele wet- en regelgeving en aansluiten op actuele productnormen. Fabrikant gebonden Product Specificaties – kortweg FPS – geven hierop een verdere invulling en zijn toegesneden op specifieke producten van leveranciers. Voor een fabrikant als ASSA ABLOY is het voordeel van het aanbieden van FPS’en duidelijk, zegt projectadviseur Sharon Douglas. “Het maakt het leven van de bestekschrijver gemakkelijker en zorgt ervoor dat deze geen ‘gekke’ combinaties maakt, of zo min mogelijk. En daarnaast kan men op deze manier ook de kwaliteit van de toe te passen materialen waarborgen en hiermee ook die van het totale bouwwerk.”

“Een eenvoudig voorbeeld: wij produceren en leveren onder andere sloten. Nu kan men als STABU bestekschrijver zelf een slot configureren, waarbij men zelf de unieke eigenschappen bedenkt. Daarbij bestaat wel het risico dat men iets specificeert wat helemaal niet kan en niet bestaat in de markt. Door te voorzien in FPS’en wordt duidelijk welke uitvoeringen beschikbaar zijn, waardoor de bestekschrijver binnen de betreffende serie nog bepaalde selecties kan maken. Voor een slot bijvoorbeeld zijn verschillende afmetingen en keuzecriteria. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de doornmaat en de afmetingen van de voorplaat passend bij de deur. Wie daarop zoekt en selecteert, weet ook zeker dat het slot leverbaar is.” Kortom: de bestekschrijver kiest uit het beschikbare aanbod van producten met specifieke kwaliteitskenmerken welke in de markt leverbaar zijn. Het risico dat de aannemer een product moet gaan zoeken dat niet blijkt te bestaan is er op deze manier niet. “Of dat nu wel eens fout gaat? Jazeker, want niet iedereen maakt gebruik van FPS’en.” Een voordeel voor de uitvoerende partij: men weet direct wat men moet inkopen. “Al is het natuurlijk wel zo dat er vaak ‘of gelijkwaardig’ in de bestekken staat, wat het mogelijk maakt om alternatieven te onderzoeken, mits die gelijkwaardigheid wordt aangetoond. En dat is weer afhankelijk van degene die deze gelijkwaardigheid beoordeelt.”

Voorsprong

Door te voorzien in FPS’en worden aanbieders op hun beurt sneller geselecteerd, is de ervaring van ASSA ABLOY. Sharon: “Wanneer voorschrijvers zoeken op een bepaald type slot, komt ons product naar voren en zal men sneller geneigd zijn om onze oplossing voor te schrijven. Hierdoor hebben we een voorsprong op de concurrenten.” Sharon Douglas:

Sharon Douglas: “Door te voorzien in FPS’en wordt duidelijk welke uitvoeringen beschikbaar zijn.”

Meer elementgebonden oplossingen

Als belangrijke ontwikkeling vanuit de fabrikanten ziet Sharon dat er steeds meer elementgebonden oplossingen als geheel worden getest. Dus: niet alleen het slot, maar juist de combinatie slot met de deur. Dat vergt samenwerking met andere partijen. “Een logische ontwikkeling. Je kunt een goed slot in een waaibomen houten deur aanbrengen. Dan voldoet het slot wel aan de weerstandseisen, maar ben je na een trap tegen de deur toch binnen. Voor brandwerendheid geldt hetzelfde. Of voor deze combinaties eigen FPS’en worden opgezet? De samenwerking tussen fabrikanten is er al zeker, maar zal de komende periode nog verder uitgebreid moeten worden.”


Dit artikel is verschenen in De Keten van september 2020.

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?