Efficiënter werken als iedereen dezelfde taal spreekt

13 / 12 / 2023

Veel van de mooie pleinen en straten waarover we dagelijks lopen, zijn voorzien van bestrating geproduceerd en geleverd door de mensen van Struyk Verwo Infra. Duurzame, aantrekkelijke en slimme bestrating zonder concessies te doen aan de gewenste uitstraling of functionaliteit. Denk aan klimaatadaptieve groenbestrating die water sneller afvoert en hittestress tempert. Of speciale tegels waarin oplaadkabels van elektrische auto’s veilig opgeborgen zijn om struikelgevaar te voorkomen.  Behalve productinnovaties, vernieuwt Struyk Verwo Infra ook de eigen bedrijfsvoering door te digitaliseren en te standaardiseren, vertelt commercieel manager Edwin de Bruin.   

Byondis Campus, Nijmegen

Factureren via DICO 

Edwin de Bruin vertegenwoordigt NVTB (Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie) in de DICO Beheercommissie van Ketenstandaard. Hij licht graag toe waarom Struyk Verwo Infra de DICO Standaard is gaan gebruiken. “Gemeenten zijn onze belangrijkste opdrachtgevers, maar vaak loopt de bestelling van onze producten en diensten via een aannemingsbedrijf dat voor de gemeente werkt. Bijna alle grote aannemingsbedrijven willen onze facturen ontvangen via de DICO Standaard. Sinds 2002 is dit dé standaard voor elektronisch factureren in de bouwsector.” 

Tijd en kosten besparen 

Het versturen van facturen via DICO werpt vruchten af, merken ze bij Struyk Verwo Infra. Van de 65.000 facturen tot en met november, wordt ongeveer een derde verstuurd via deze standaard. De Bruin: “We besparen veel tijd en kosten door op deze manier te werken. Omdat het versturen van DICO volledig digitaal verloopt, ontstaan er minder vergissingen dan wanneer de gegevens handmatig ingevoerd worden. En het scheelt een heleboel arbeidsuren die bij vergissingen worden besteed aan het opstellen en goedkeuren van creditnota’s.” 

Dezelfde taal spreken 

De Bruin is ook blij met de eenduidigheid die de DICO Standaard biedt. “Vanochtend waren we bijvoorbeeld bezig met een offerte voor het leveren van stootbanden. In het veld heten die ook wel ‘varkensruggen’, maar niet iedereen begrijpt dan wat je bedoelt. Door DICO te gebruiken, spreekt iedereen dezelfde taal. Dan worden de stootbanden in één keer besteld met de juiste specificaties wat betreft materiaal, hoogte en vorm.”  

Klanten ontzorgen 

Op dit moment gebruikt Struyk Verwo Infra de DICO Standaard voor facturen en leveringen. In de toekomst wil De Bruin de standaard ook gaan gebruiken bij offertes en opdrachtbevestigingen. “Dit staat hoog op onze wensenlijst. Met vergaande digitalisering willen we klanten ontzorgen in elke fase en processen vergemakkelijken. Dit geldt voor meerdere aandachtspunten in onze organisatie, zoals bijvoorbeeld ook het finetunen van logistieke apps. Stapsgewijs maken we dit soort digitaliseringsslagen.” 

Breder gebruik DICO 

De DICO Beheercommissie waar De Bruin deel van uitmaakt, is verantwoordelijk voor een goed beheer van de standaard. De Bruin: “Het is voor mij leerzaam om tijdens bijeenkomsten te horen hoe andere bedrijven de DICO Standaard benutten. Die informatie vertaal ik naar mijn eigen werkzaamheden en deel ik ook met de NVTB. Ook deel ik mijn eigen praktijkervaringen. Ik zet me er graag voor in om te stimuleren dat we in onze sector de DICO Standaard nog breder gaan gebruiken. We kunnen zoveel efficiënter werken als iedereen dezelfde taal spreekt.” 

Gegevens vesturen via DICO 

Deze gegevens kunnen via de DICO Standaard verstuurd worden:  

  • Databerichten: productinformatie, artikelgegevens, condities en product/artikel relaties
  • Transactieberichten: offertes, offerte berichten, orders, orderbevestigingen, leverbonnen en facturen
  • Onderhoudsberichten: planning, onderhoudsopdrachten, onderhoudsstatussen, storingsmeldingen
  • Verhuurberichten: afmeldberichten en – bevestigingen

Whitepaper 

Meer weten over hoe jouw organisatie efficiënt data kan delen met DICO?

Download de DICO Whitepaper

Delen