“De voordelen zijn evident. Samen leveren we nu meer kwaliteit.”

14 / 09 / 2017

Hij is al vanaf het prille begin bij voorloper S@les in de Bouw en de opvolger Ketenstandaard Bouw & Installatie betrokken. De belangrijkste reden voor Timmermans om aan te schuiven bij de eerste, verkennende gesprekken was helder. “Net als de stichting heb ik er altijd naar gestreefd om uniformiteit in berichtenverkeer voor elkaar te krijgen.”, aldus Timmermans.

Met name in de samenwerking met woningbouwcorporaties, een grote klantengroep van De Kok Bouwgroep, ziet hij een grote meerwaarde. “Vroeger werkten we met opdrachtbonnen in insteekhoesjes en krabbels. Die moesten ’s ochtends op kantoor worden opgehaald en ’s middags weer worden ingeleverd voor de administratieve verwerking. Heel foutgevoelig en heel omslachtig.”

Door te gaan samenwerken via een berichtenstandaard kon de workflow veel beter ingericht worden. Hierbij wordt de hele communicatie van klachtenmelding van een verhuurder tot de uiteindelijke facturatie gedigitaliseerd en gestandaardiseerd. Dat was Timmermans stellige overtuiging. Maar in ‘corporatieland’ was de standaard nog een grote onbekende. Timmermans: “In het begin ben je vooral veel aan het uitleggen.”

De afgelopen jaren ziet Timmermans dat het missionariswerk tot verandering heeft geleid. Dankzij de snelle adaptatie door woningbouwcorporaties is de kip-ei-situatie doorbroken. Timmermans: “Dat is het mooie als een standaard ook echt toegepast gaat worden. Dan zie je dat de groei de groei aanjaagt. Het is echt een vliegwiel wat we aan de gang hebben gekregen.”

Volgens Timmermans zijn er een paar factoren die hebben bijgedragen aan de recente omslag. Marktomstandigheden, met name de grote crisis van de afgelopen jaren, heeft flink bijgedragen aan de noodzaak tot verandering. Veel corporaties zijn afgeslankt en daardoor gedwongen bedrijfsmatiger te gaan werken. “Het helpt ook dat de koepel, Aedes, zich achter de standaard geschaard heeft.”

Na de door Ketenstandaard georganiseerde bijeenkomst in Lunteren vorig jaar, waar corporaties, softwarehuizen en bouwbedrijven samen kwamen, vond de adaptatie versneld plaats. Steeds vaker maakt Timmermans mee dat corporaties het werken met de berichtenstandaard als voorkeur noemen. “Bij de uitvraag wordt de standaard niet altijd expliciet genoemd. Maar er wordt wel gevraagd om ‘automatiseringsprocessen op elkaar aan te laten sluiten’.”

Timmermans vindt het vooral belangrijk dat corporaties goed nadenken over de software waar ze mee werken en er rekening mee houden dat ze straks op de standaard aan kunnen sluiten. Zeker op het moment dat er overwogen wordt een nieuw ERP-pakket aan te schaffen, zijn dat belangrijke keuzes. Timmermans: “Je moet voorkomen dat je je eigen wiel gaat uitvinden.”

Hoewel Timmermans erkent dat het altijd moeilijk is om een prijskaartje aan dit soort inspanningen te hangen, is hij er van overtuigd dat iedereen in de keten voordeel heeft bij gestandaardiseerde berichtenuitwisseling. “Het gaat om zo veel handelingen, groot en klein, dat je uiteindelijk alleen aan de meer soepele bedrijfsvoering al merkt dat je besparingen maakt.”

Ook voor de toekomst is Timmermans erg positief over deze vorm van samenwerking met de partners. Het betekent bijvoorbeeld dat De Kok Bouwgroep corporaties kan helpen accuratere service te bieden, waardoor het woongenot toeneemt. Maar, zo voegt Timmermans toe, ook kunnen corporaties beter sturen op kosten op bijvoorbeeld onderhoud of vernieuwingsprojecten die met duurzaamheid en isolatie te maken hebben.

Zo biedt een standaard voor de uitwisseling van berichten niet alleen voordelen voor ketenpartners, die beter en intensiever met elkaar willen samenwerken, maar profiteert ook de eindgebruiker. Timmermans: “De voordelen zijn evident. Samen leveren we nu meer kwaliteit. En dat doen we samen.”

Door Matthijs van der Pol

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?