digiGo en Ketenstandaard CSRD workshop

Steeds meer bedrijven moeten vanaf 2024 rapporteren over hun impact op mens en klimaat. Het rapportageproces rondom de ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’, oftewel de CSRD lijkt complex en tot nog toe onduidelijk. De CSRD richtlijn is erop gericht transparantie te bieden over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie.

Behoefte aan uniforme richtlijnen

Bij zowel digiGo als Ketenstandaard komen veel vragen binnen over CSRD, en we merken een sterk verlangen naar duidelijkheid en richting. Er blijken al diverse initiatieven te zijn die we willen bundelen tot één initiatief, om zo tot uniforme richtlijnen voor onze sector te komen.

Het is wenselijk om tot standaard afspraken te komen, omdat informatie vaak afkomstig moet zijn van leveranciers of klanten in de keten. Uniforme richtlijnen en standaardafspraken moeten ervoor zorgen dat de rapportages aan de CSRD-richtlijnen voldoen en de gegevens eenduidige kunnen worden aangeleverd door leveranciers en klanten.

Uitnodiging Workshop

Wij nodigen iedereen uit die betrokken is bij het opstellen van de (toekomstige) CSRD rapportages in de ontwerp-, bouw- en technieksector uit om deel te nemen aan een workshop over dit onderwerp.

Het doel van de bijeenkomst is het inventariseren van de huidige behoeften en uitdagingen in de markt, door de pijnpunten en ervaringen van de aanwezigen te verzamelen en het maken van plan voor de sector.

digiGo en Ketenstandaard CSRD workshop

Maandag 18 december 2023
15:00 uur – 17:30 uur

BOUWHUIS
ZAAL 1.01
Zilverstraat 69
2718 RP ZOETERMEER

Aanmelden

Aanmelden voor de workshop kan via onderstaand formulier. Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel graag op de hoogte gehouden worden, dan kunt u dat ook aangeven in onderstaand formulier.

Agenda

15:00 uur Kennismaking: Wie bent u en wat betekent CSRD voor u?

15:15 uur Korte introductie van en digiGO en Ketenstandaard

15:25 uur De kern van CSRD, waarom het belangrijk is en wat er al bereikt is?

15:40 uur Ervaringen delen van aanwezige bedrijven die moeten gaan rapporteren.

16:00 uur Werksessies
Ketenverantwoordelijkheden binnen CSRD: welke vragen gaan op uw organisaties af komen, en welke vragen gaat u aan de keten stellen? Welke druk ziet u (in de tijd) hierop ontstaan en waarom?

Verantwoordingsstromen inclusief de samenhang met bouwdata: Nu er steeds meer informatie over duurzaamheid in de informatiestromen binnen de bouw zit (productkaarten, materialenpaspoort, circulairiteitsrapporten, enz): ziet u hier samenhang met de CSRD rapportagestroom? Op welke manier? Heeft het waarde hier dieper onderzoek naar te doen?

Vervolgstappen: wat zijn goede onderwerpen om in de context van digiGO en Ketenstandaard samen op te pakken binnen het thema CSRD? Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verheffen van bestaande best practices tot standaarden, het organiseren van één of meer digiDeals rond ketens, matchen van primair proces en rapportageproces, enz. Op welke manier zou dit waarde voor uw organisatie hebben?

16:30 uur Discussie en conclusies werksessies

17:00 uur Wrap-up en vervolgstappen.

17:30 uur Einde

Meer weten?

Neem contact op met Ketenstandaard via info@ketenstandaard.nl of 088 1500 800
Of met digiGo via michiel.schipper@digigo.nu

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Aanmelden

Delen

Belangrijke informatie

18.12.2023 15:00 | 17:30 uur
Bouwhuis | Zilverstraat 69 - ZOETERMEER
digiGo en Ketenstandaard CSRD workshop

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?